Aktualności

« powrót

2010-01-08

Komunikat NFZ w sprawie chemioterapii niestandardowej

Informujemy, że prace nad zmianą zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne zostaną ukończone dzisiaj, to jest 8 stycznia 2010 r. Po ogłoszeniu zarządzenia dyrektorzy oddziałów wojewódzkich niezwłocznie podejmą rokowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń w zakresie chemioterapii niestandardowej z ośrodkami dotychczas udzielającymi tych świadczeń.

Do tego czasu świadczenia chemioterapii niestandardowej będą udzielane w dotychczasowych ośrodkach i rozliczane na podstawie art. 19 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, to jest w trybie w którym są rozliczane świadczenia udzielane w stanach nagłych. Tym samym unieważnia się "Komunikat NFZ w sprawie realizacji programu <<Leczenie w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej>>" z dnia 7 stycznia 2010 r.

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=0&dzialnr=2&artnr=3982&b=1« powrót

Głos pacjenta

Głos pacjenta onkologicznego

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje, wpisz e-mail

Zostań darczyńcą

Zostań darczyńcą

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Kontakt

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
ul. Erazma Ciołka 10/112
01-402 Warszawa

tel.: +48 22 428 36 31
fax: +48 22 428 36 08
e-mail: info@pkopo.pl

policzmysie.pl

Polityka prywatności