Aktualności

« powrót

2011-10-30

Podsumowanie warsztatów Akademii Dobrych Praktyk w Cedzynie

Warsztaty w Cedzynie doskonale wpisały się w misję i podstawowe cele Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych, a mianowicie wymianę doświadczeń i przykładów dobrych praktyk w celu wzmocnienia organizacji pacjentów onkologicznych. Dzięki nabytym umiejętnościom liderzy będą sprawniej i skuteczniej reprezentować pacjentów w kontaktach z instytucjami publicznymi i wpływać na podnoszenie standardów leczenia onkologicznego w Polsce.

Lekarz Iga Lipska (Zasady oceny technologii medycznych w Polsce) zapoznała przedstawicieli stowarzyszeń pacjentów z zasadami oceny technologii medycznych w Polsce, uświadamiała im rolę stowarzyszeń w tym procesie, a także zachęcała do kontaktów instytucjonalnych z Agencją Oceny Technologii Medycznych, Ministerstwem Zdrowia, NFZ, a także innymi instytucjami. Liderzy nabyli praktyczne umiejętności wypełniania formularzy AOTM dotyczących określonej technologii lekowej/nielekowej i prowadzenia korespondencji z AOTM, a także wiedzę na temat udziału przedstawicieli pacjentów w posiedzeniach Rady Konsultacyjnej i Rady Przejrzystości.

Z kolei psycholog mgr Teresa Turuk-Nowak w ramach zajęć Styl życia pacjentów po chorobie nowotworowej przepracowała z liderami organizacji model zdrowego stylu życia i skonfrontowała go z ich doświadczeniem w funkcjonowaniu po chorobie. W trakcie warsztatów i dyskusji uczestnicy zmierzyli się z barierami we wprowadzaniu zmian w zachowaniach składających się na indywidualny styl życia.

Już wkrótce na stronie Koalicji zamieścimy filmy z Cedzyny oraz podsumowanie psycholog Teresy Turuk-Nowak.

Warsztaty były dofinansowane ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO).« powrót

Głos pacjenta

Głos pacjenta onkologicznego

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje, wpisz e-mail

Zostań darczyńcą

Zostań darczyńcą

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Kontakt

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
ul. Erazma Ciołka 10/112
01-402 Warszawa

tel.: +48 22 428 36 31
fax: +48 22 428 36 08
e-mail: info@pkopo.pl

policzmysie.pl

Polityka prywatności