Aktualności

2019-12-22

CHŁONIAKI | Przeczytaj najnowszy numer Głosu!

Powszechna wiedza o chłoniakach – chorobach nowotworowych układu limfoidalnego (chłonnego) – jest niewielka. Większość z nas niewiele też wie o układzie chłonnym człowieka i jego budowie, a przede wszystkim funkcjach, jakie spełnia w naszym organizmie. A przecież, jest to układ kluczowy dla zachowania odporności. To w węzłach chłonnych płyn śródtkankowy zawarty w naczyniach (chłonka) podlega filtracji, czyli wychwytywaniu antygenów – cząsteczek mogących wywoływać reakcje odpornościowe. Do narządów limfatycznych należą także: grasica, migdałki (tkanka limfatyczna gardła tworząca pierścień Waldeyera), skupienia tkanki limfatycznej w błonie śluzowej jelit (kępki Peyera), śledziona oraz szpik kostny. 

więcej »
2019-12-20

Przerwa świąteczna w pracy Biura

Przerwa świąteczna w pracy Biura PKPO w dniach 23 grudnia - 1 stycznia.

więcej »
2019-12-18

Świąteczne życzenia

W imieniu Zarządu, Rady, Rzecznika, Redakcji Głosu Pacjenta Onkologicznego oraz pracowników biura Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych składamy życzenia miłych Świąt Bożego Narodzenia oraz wielu sukcesów, odważnych marzeń, mądrych decyzji, spokoju i pomyślności, a przede wszystkim zdrowia w nadchodzącym 2020 roku!

więcej »
2019-12-17

16 grudnia – Krajowy Dzień Chorych na Przewlekłą Białaczkę Limfocytową

Przewlekła białaczka limfocytowa to najczęściej występujący nowotwór krwi. W Polsce choruje na nią ok. 17 000 osób, a każdego roku diagnozuje się 1 900 nowych przypadków. Pacjenci z tą chorobą jak dotąd nie mają swojej organizacji, stąd o ich potrzebach nie mówi się często. Z tego powodu polskie organizacje pacjentów z nowotworami krwi postanowiły ogłosić 16 grudnia Krajowym Dniem Chorych na Przewlekłą Białaczkę Limfocytową.

więcej »
2019-12-09

ONCOweek

W Białymstoku od 2 do 8 grudnia 2019 odbył się cykl spotkań edukacyjnych – Podlaski Tydzień Profilaktyki i Leczenia Chorób Nowotworowych ONCOweek 2019 zorganizowany przez Fundacji rozwoju profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób klatki piersiowej THORAX pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Pacjenta.

więcej »
2019-12-05

Odpowiedź masz we krwi: morfologia może uratować życie

Organizm dorosłego człowieka zawiera średnio 4,5-5,5 litrów krwi. Krew to wewnętrzny komunikator między naszymi narządami. Krew to także zwierciadło naszego zdrowia, ale nie boli, nie alarmuje. Skąd więc mamy wiedzieć, które sygnały wysyłane przez nasz organizm powinny nas zaniepokoić? Idea edukacji społeczeństwa nt. objawów chorób krwi i szpiku oraz roli morfologii krwi obwodowej we wczesnej diagnostyce chorób krwi i szpiku zjednoczyła szerokie grono Partnerów, reprezentujących środowisko eksperckie, pacjentów i medialne. Partnerzy inicjatywy po 1,5 roku działań nie zwalniają tempa. Przed nimi kolejne wyzwania.

więcej »
2019-12-02

Immunoterapia szansą dla wielu chorych na raka płuca

Rozmowa z prof. Joanną Chrostowską-Wynimko, kierownikiem Zakładu Genetyki i Immunologii Klinicznej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

więcej »
2019-11-29

Podziel się swoim doświadczeniem - wypełnij ankietę na temat opieki nad pacjentem hematoonkologicznym

Zapraszamy do wypełnienia ankiety na temat doświadczeń w opiece nad pacjentami hematoonkologicznych.

więcej »
2019-11-27

Warsztaty hematoonkologiczne

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Fundacja DKMS, Stowarzyszenie Hematooonkologiczni zorganizowały 26 listopada br. w Centrum Onkologii – Instytucie Oddział w Gliwicach  warsztat dla chorych z nowotworami krwi i ich bliskich z okolic województwa śląskiego.

więcej »
2019-11-21

21 listopada – Światowy Dzień Raka Trzustki

W tym roku Światowy Dzień Raka Trzustki przypada 21 listopada. Na całym świecie podejmuje się dyskusję w jaki sposób można poprawić skuteczność leczenia tego nowotworu. Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie wspólnie z fundacją EuropaColon Polska włączyli się do debaty i wskazują możliwe rozwiązania.

więcej »
2019-11-21

Poradnik "Ścieżka diagnostyki i leczenia pacjenta z niedrobnokomórkowym rakiem płuca" | Forum Raka Płuca

W Centrum LIM w Warszawie trwają warsztaty dla pacjentów z rakiem płuca w ramach Forum Raka Płuca. Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych przedstawiła poradnik "Ścieżka diagnostyki i leczenia pacjenta z niedrobnokomórkowym rakiem płuca".

więcej »
2019-11-14

Akcja Piękna Mama | 9.12.19 r. Warszawa

Fundacja "Gdy liczy się czas" zaprasza do wzięcia udziału w "Akcji Piękna Mama", połączonej z Mikołajkami, która obędzie się 09.12.2019 w salach konferencyjnych Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Wydarzenie skierowane jest do mam i ich dzieci w trakcie i po leczeniu.

więcej »
2019-11-08

Warsztat hematologiczny w GLIWICACH | 26 listopada 2019 r.

Zapraszamy pacjentów z nowotworami krwi i ich bliskich z Gliwic oraz okolic do udziału w kolejnym warsztacie regionalnym. Spotkanie poprowadzą przedstawiciele organizacji pacjentów, oraz specjaliści z dziedziny hematologii, żywienia klinicznego, psychoonkologii, oraz ekspert od badań klinicznych.

więcej »
2019-11-08

Akademia Dobrych Praktyk | 11-15 grudnia br. | Sieraków

Podczas tegorocznej zimowej edycji Akademii Dobrych Praktyk zaplanowano Panel dyskusyjny poświęcony Narodowej Strategii Onkologicznej, w którym wezmą udział przestawiciele środowiska medycznego, Ministerstwa Zdrowia oraz Biura Rzeczika Praw Pacjenta.

więcej »
2019-11-07

Spotkanie ws. powołania Rady Organizacji Pacjentów przy RPP

6 listopada 2019 r. w siedzibie Biura Rzecznika Praw Pacjenta odbyło się spotkanie organizacyjne ws. Rady Organizacji Pacjentów (ROP). Bartłomiej Chmielowiec przedstawił jakie wyzwania stoją przed Radą, w jakich obszarach mogą być podejmowane wspólne działania i inicjatywy.

więcej »
2019-11-07

Żywienie medyczne - historie pacjentów onkologicznych

Zachęcamy do obejrzenia nagrań wideo z wypowiedziami pacjentów, którzy zdecydowali się podzielić z nami historią swojej choroby i opowiadają o wsparciu najbliższych, które pomogło im w trakcie leczenia onkologicznego, jak również o żywieniu medycznym, stanowiącym integralny element ich terapii.

więcej »
2019-11-05

#PROSTAtaAKCJA | Miesiąc Świadomości Męskich Nowotworów – Wąstopad 2019 razem z Fundacją Wygrajmy Zdrowie

Ruszyły obchody Miesiąca Świadomości Męskich Nowotworów – Wąstopad 2019 – organizowanego od 6 lat przez Fundacja Wygrajmy Zdrowie w ramach międzynarodowych obchodów akcji Movember. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji, a zarazem przesłaniem kampanii edukacyjnej jest #PROSTAtaAKCJA.
więcej »
2019-10-31

Działania niepożądane w onkologii | Przeczytaj najnowszy numer Głosu!

We współczesnej medycynie, a zwłaszcza onkologii, dokonuje się ogromny postęp. Jednym z celów, jaki stawiają sobie naukowcy i lekarze, jest zmniejszenie działań niepożądanych terapii onkologicznych, podniesienie jakości życia pacjentów, szczególnie wobec faktu, że choroby nowotworowe mają obecnie charakter przewlekły. Konieczne jest budowanie świadomości i wiedzy pacjentów na temat działań niepożądanych oraz możliwości ich leczenia, tak aby kontynuować w sposób bezpieczny i skuteczny terapię onkologiczną. Więcej w najnowszym wydaniu "Głosu Pacjenta Onkologicznego".

więcej »
2019-10-30

Zachowaj pierś! Radioterapia w leczeniu chorych na raka piersi | konferencja 29.10.19 r.

Październik, określany miesiącem walki z rakiem piersi to właściwy czas na dyskusję wokół istoty i roli radioterapii w leczeniu kobiet chorych na raka piersi. Ta skuteczna, bezpieczna i precyzyjna metoda terapii jest nieodzownym elementem leczenia oszczędzającego i u większości pacjentek pozwala na uniknięcie okaleczającej operacji. Szacuje się, że ponad 80% chorych na raka piersi wymaga zastosowania radioterapii.

więcej »
2019-10-29

Organizacje pacjentów na XXVIII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów | FILM

Zapraszamy do obejrzenia filmu, który powstał podczas Sesji pacjentów na XXVIII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Wspólnie z organizacjami pacjentów wspierających chorych na nowotwory krwi oraz zaproszonymi gośćmi – przedstawiciele środowiska medycznego i Ministerstwa Zdrowia, przedstawiliśmy problemy oraz wyzwania w hematoonkologii w naszym kraju. Podczas sesji silnie wybrzmiało, jak istotna jest współpraca ludzi z różnych kręgów, ponieważ tylko wspólnymi siłami możemy pracować nad poprawą standardów leczenia oraz powrotu do pełni zdrowia polskich pacjentów. Twórcą filmu jest Fundacja DKMS.

więcej »
2019-10-28

10 odsłona kampanii społecznej „Odważni Wygrywają – profilaktyka raka jądra”!

Rak jądra jest najczęściej diagnozowany w grupie mężczyzn 17-35 lat i właśnie w tej grupie stanowi aż 25% zachorowań. Problem jest bardziej złożony, ponieważ dotyczy także partnerek i partnerów. Dlatego w działaniach promujących profilaktykę – czyli męskie samobadanie – realizatorzy kampanii Fundacja "Gdyński Most Nadziei" uwrażliwiają całe społeczeństwo. Pozytywnym aspektem w diagnozie raka jądra jest jego wyleczalność sięgająca niemalże 100% - pod warunkiem wczesnego wykrycia! 

więcej »
2019-10-24

Listopadowa lista leków refundowanych

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych z zadowoleniem przyjęła listę leków refundowanych, która wejdzie w życie 1 listopada 2019 r.

więcej »
2019-10-24

NIE WPROWADZAJMY W BŁĄD PACJENTÓW

Poszerzenie programu lekowego dla pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową – zarówno z delecją 17 p i mutacją TP53, jak i bez tych zmian w genach - o innowacyjną terapię wenetoklaks w skojarzeniu z rytuksymabem daje możliwość zabezpieczenia w leczenie całej populacji chorych na ten rodzaj nowotworu krwi i to jest bezsporny sukces, którego nie powinno się podważać.

więcej »
2019-10-22

"Program Broviac. Krócej w szpitalu"

Fundacja "Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową" uruchomiła "Program Broviac. Krócej w szpitalu", dzięki któremu ufundowane zostają akcesoria i preparaty do domowej pielęgnacji wkłucia centralnego. To unikalny w skali kraju program dla małych pacjentów z kliniki onkologicznej Przylądek Nadziei, zmagających się z nowotworami. W tym roku już setka dzieci będzie mogła mniej czasu spędzić w szpitalu, a docelowo wszyscy podopieczni zostaną objęci programem. 

więcej »
2019-10-21

Terapia wenetoklaksu z rituximabem dla pacjentów z PBL na nowej liście leków refundowanych!

Minister Maciej Miłkowski poinformował na twittterze, że na listopadowej liście leków refundowanych znalazła się terapia wenetoklaksu w skojarzeniu z rituximabem dla pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową. Dzięki tej terapii pacjenci, u których wystąpiła oporność na dotychczasowe leczenie mają szansę na dalsze życie.

więcej »
2019-10-14

Dzień otwarty dla pacjentów w ramach obchodów Dni Różowej Wstążki | Centrum ATTIS Warszawa

Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Spółka z o. o. w Warszawie przy ul. Górczewskiej 89 w dniu 19 października 2019 r. w godz. 10.00 – 14.00 kolejny raz organizuje dzień otwarty dla pacjentów w ramach obchodów Dni Różowej Wstążki pod hasłem promocji zdrowia Profilaktyka w chorobach onkologicznych u kobiet. W projekcie przewidziane są porady lekarskie i konsultacje specjalistyczne, badania diagnostyczne, edukacja zdrowotna, profilaktyka chorób o charakterze społecznym oraz inne przedsięwzięcia służące promocji zdrowia. Akcja skierowana jest do mieszkańców Warszawy i regionu. 
więcej »
2019-10-14

Spotkanie z wicepremierem Piotrem Glińskim

W miniony piątek, 11 października w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika odbyło się wizyta wicepremiera Piotra Glińskiego. Wicepremier odwiedził Ośrodek Onkologii i Hematologii w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi i odbył rozmowę bez udziału mediów z dyrekcją szpitala i rzeczniczką Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.

więcej »
2019-10-12

Warsztat edukacyjny dla pacjentów hematologicznych i ich bliskich | 17.10.19 r. ŁÓDŹ

Zapraszamy do udziału w warsztacie edukacyjnym dla pacjentów z nowotworami krwi oraz ich najbliższych z okolic Łodzi.  

więcej »
2019-10-11

Podziel się swoim doświadczeniem - wypełnij ankietę na temat opieki nad pacjentem hematoonkologicznym

Zapraszamy do wypełnienia ankiety na temat doświadczeń w opiece nad pacjentami hematoonkologicznych.

więcej »
2019-10-11

Interesujące wideo o nowotworach głowy i szyi oraz immunoterapii

Zachęcamy do obejrzenia materiału wideo o nowotworach głowy i szyi oraz immunoterapii.

więcej »
2019-10-09

Metoda CAR-T - wkrótce w Polsce

Po raz pierwszy w Polsce wkrótce zostanie zastosowana nowa przełomowa metoda przeciwnowotworowa o nazwie CAR-T, ma ona pomóc w leczeniu jednej z odmian opornych na terapię chłoniaków – poinformowała PAP prof. Lidia Gil z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. 

więcej »
2019-10-07

Prośba o wypełnienie ankiety - Seksualność w chorobie nowotworowej

Ankieta jest w pełni anonimowa i dobrowolna. Badania prowadzone są przez interdyscyplinarny zespół specjalistów: seksuologa - psychoonkologa, pielęgniarkę oraz socjologa medycyny. Jej celem jest zbadanie seksualności mężczyzn oraz kobiet z rozpoznaną chorobą nowotworową i powstających zmian w zakresie zdrowia seksualnego na skutek leczenia przeciwnowotworowego. Wyniki ankiety zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych.

więcej »
2019-10-04

Światowy Dzień Onkologii | Inauguracja kampanii "Ty decydujesz, czy zachorujesz!"

4 października obchodzimy Światowy Dzień Onkologii. Z tej okazji przypominamy hasło przyświecające naszej kampanii - Wczesne Wykrycie to Życie i przypominamy o prowadzonych w Polsce programach przesiewowych wykrywających nowotwory we wczesnym stadium i zachęcamy do korzystania z nich. W dniu dzisiejszym wystartowała również kampania onkologiczna "Ty decydujesz, czy zachorujesz!" – wspólna inicjatywa Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, której jesteśmy partnerem.

więcej »
2019-10-03

Rusza Miesiąc Świadomości Idei Dawstwa Szpiku!

Fundacja DKMS już po raz trzeci ogłasza październik Miesiącem Świadomości Idei Dawstwa Szpiku. Celem tego projektu jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na ideę dawstwa, edukację, a także pokazanie, jak ważną rolę odgrywają Dawcy szpiku w procesie walki z nowotworami krwi.

więcej »
2019-10-03

Krajowy Dzień Pacjentów ze Szpiczakiem Mnogim | 12.10.19 r. Poznań

W imieniu Fundacji Carita im. Wiesławy Adamiec zapraszamy do udziału w Krajowym Dniu Pacjentów ze Szpiczakiem Mnogim, który odbędzie się 12 października br. w Poznaniu, w Hotelu IBB Andersia przy pl. Andersa 3. Udział w spotakniu jest bezpłatny.

więcej »
2019-10-03

Podziękowania

Podziękowania dla Beaty Ambroziewicz, wieloletniego członka Zarządu Koalicji.

więcej »
2019-10-02

Powstała pierwsza Karta Praw Opiekuna. Z jakiego wsparcia może skorzystać opiekun?

Prawo do informacji, świadczeń gwarantowanych w warunkach domowych czy świadczeń pieniężnych – wiedza na temat przysługujących opiekunom praw to pierwszy krok do efektywnego korzystania z dostępnego wsparcia. W odpowiedzi na tę potrzebę, w ramach kampanii edukacyjnej „Żywienie medyczne – Twoje posiłki w walce z chorobą”, powstała Karta Praw Opiekuna – unikatowy dokument, będący praktycznym narzędziem, wspierającym opiekunów w ich codziennych obowiązkach.

więcej »
2019-09-25

Stanowisko Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych w sprawie rezygnacji Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca, Oddział Szczecin z członkostwa

W związku ze złożoną przez Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca, Oddział Szczecin rezygnacją z członkostwa w Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych oraz rozpowszechnianiem krzywdzących i nieprawdziwych informacji na temat odmowy pomocy ze strony naszej organizacji byłemu prezesowi i koledze Jackowi Gugulskiemu, przedstawiamy oficjalne stanowisko Zarządu PKPO.

więcej »
2019-09-24

Na co czeka Ministerstwo Zdrowia? Jesteśmy bezradni i przerażeni! – zrozpaczeni pacjenci z zaawansowanym rakiem jelita grubego od 2 lat bezskutecznie ubiegają się o dostęp do leczenia.

W Polsce co 4 pacjent, u którego diagnozuje się raka jelita grubego, ma od razu postać rozsianą – czyli przerzuty do innych organów. Do niedawna chorzy Ci mieli szansę na przeżycie zaledwie kilku miesięcy. Radykalną zmianę przyniosło wprowadzenie nowych terapii i możliwość leczenia sekwencyjnego. Pozwala ono na osiągnięcie przez nowotwór statusu choroby przewlekłej, wprowadzenie w okres remisji i kontroli nad jej przebiegiem. Chodzi o stosowanie następujących, jedna po drugiej, linii leczenia, gdzie każda ma odmienny mechanizm działania i inaczej blokuje rozwój nowotworu.

więcej »
2019-09-23

Sytuacja pacjenta z nowotworem jelita grubego aktualne wyzwania

Szanowni Państwo, Fundacja Wygrajmy zdrowie wraz z Polską Koalicją Pacjentów Onkologicznych w 2017 roku przeprowadziła dogłębną analizę sytuacji chorych na nowotwór jelita grubego w Polsce wraz z wnioskami i rekomendacjami zmian z perspektywy pacjenta w zakresie wczesnej diagnostyki i leczenia. Dokument został przygotowany we współpracy z przedstawicielami środowiska pacjentów onkologicznych, ekspertami w dziedzinie ochrony zdrowia oraz autorytetami medycznymi.

więcej »
2019-09-20

„POKONAĆ RAKA – pacjent w centrum uwagi”

„POKONAĆ RAKA – pacjent w centrum uwagi” to już 11. edycja edukacyjnej publikacji skierowanej do pacjentów i ich rodzin. Już jutro 21 września w Gazecie Wyborczej ukazuje się ten onkologiczny tytuł, od lat przygotowywany przez wydawnictwo Medical Media Solutions. Zapraszamy do lektury! #pokonaćraka #pacjentwcentrumuwagi #polskakoalicjapacjentówonkologicznych

więcej »
2019-09-20

Szeregi Koalicji zasiliła Fundacja dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi „Krwinka”

Z przyjemnością witamy Fundację dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi „Krwinka” w gronie członków Koalicji. Fundacja rozpoczęła działalność w 1996 roku i powstała w Łodzi, z inicjatywy rodziców dzieci cierpiących na choroby onkologiczne.

więcej »
2019-09-19

Spotkanie edukacyjne „Leczenie objawów IPF” oraz piknik - 21-22 września br. - Warszawa

 W najbliższą sobotę 21 września o godz. 12:00, w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, odbędzie się spotkanie edukacyjne pt. „Leczenie objawów IPF”, po którym wszyscy zaproszeni goście pojadą na wycieczkę zabytkowym „Ogórkiem IPF” w towarzystwie warszawskiego przewodnika. Dzień później, 22 września, Towarzystwo Wspierania Chorych na Idiopatyczne Włóknienie Płuc od godz. 12:00 zaplanowało Piknik IPF na terenie obiektu Royal Wilanów przy ulicy Klimczaka 1.

więcej »
2019-09-17

BIAŁA SOBOTA W CENTRUM ATTIS | 21 września br.

Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Spółka z o. o. w Warszawie przy ul. Górczewskiej 89 w dniu 21 września 2019 r. w godz. 1000 – 1400 kolejny raz organizuje dzień otwarty dla pacjentów w ramach obchodów Światowego Dnia Serca, pod hasłem promocji zdrowia "Zdrowe serce bije dłużej". W projekcie przewidziane są porady lekarskie i konsultacje specjalistyczne, badania diagnostyczne, edukacja zdrowotna, profilaktyka chorób o charakterze społecznym oraz inne przedsięwzięcia służące promocji zdrowia.

więcej »
2019-09-16

PIERWSZA SESJA PACJENTÓW W RAMACH ZJAZDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA HEMATOLOGÓW I TRANSFUZJOLOGÓW

W Łodzi 14 września br. w ramach XXVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów z inicjatywy byłego prezesa prof. hab. dr n. med. Tadeusza Robaka odbyła się po raz pierwszy sesja organizacji pacjentów hematoonkologicznych – „Aktualne potrzeby pacjentów z nowotworami krwi”. Uczestnicy sesji – pacjenci i lekarze - wystosowali wspólne postulaty zmian dotyczących kompleksowej opieki nad pacjentem hematoonkologicznym do ministra zdrowia.

więcej »
2019-09-13

Wrzesień światowym miesiącem świadomości nowotworów krwi

 Na świecie co 30 sekund jedna osoba dowiaduje się, że ma nowotwór krwi. W Polsce na nowotwory krwi choruje ponad 100 000 osób, a co roku diagnozowanych jest prawie 6 000 nowych pacjentów. Z okazji światowego miesiąca nowotworów krwi przedstawiamy wypowiedzi ekspertów, na temat pierwszych często lekceważonych objawów nowotworów krwi oraz wypowiedzi pacjentów, na temat innowacyjnych terapii, które uratowały im życie.

więcej »
2019-09-12

Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi - zaproszenie

Już 16 września rozpoczyna się Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w ramach kampanii „Zrozumieć Nowotwory Głowy i Szyi”. W wybranych krajach Europy, w tym w Polsce, odbędą się m.in. bezpłatne badania profilaktyczne dla pacjentów.

więcej »
2019-09-09

Uczestnicy 12. Onkobiegu dotarli do mety

8 września, w niedzielę, odbył się „12 Onkobieg Razem po zdrowie! Warszawa 2019”, którego uczestnicy poprzez udział w biegu wyrazili solidarność z pacjentami onkologicznymi i ich rodzinami. Około 2000 uczestników Onkobiegu pomimo zmiennej pogody łącznie pokonało trasę 26 152 km dookoła Centrum Onkologii - Instytut i Instytutu Hematologii Transfuzjologii - co przełożyło się na kwotę 115 000 zł plus 3000 zł z akcji #Onkobieg. Łączna kwota 118 000 złotych przeznaczona zostanie na wsparcie – podopiecznych Stowarzyszenia SARCOMA i działalność związaną z profilaktyką, diagnostyką i edukacją zdrowotną.

więcej »
2019-09-06

Pacjenci onkologiczni pozytywnie o wrześniowej liście refundacyjnej

Od 1 września br. obowiązuje nowa lista leków refundowanych. Powody do radości mają pacjenci z rakiem piersi, prostaty, nowotworami głowy i szyi, dla których pojawiły się kolejne innowacyjne opcje leczenia, a także chorzy na nowotwory mieloproliferacyjne układu krwiotwórczego, dla których w programie leczenia wprowadzono istotne zmiany. Wrześniowa lista to duży postęp w dostępie do nowoczesnego leczenia, oceniają organizacje współpracujące z Polską Koalicją Pacjentów Onkologicznych.

więcej »
2019-09-02

II Interdyscyplinarna Konferencja Paliatywna Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci "Medycyna wrażliwa kulturowo"

W imieniu Fundacji Pomorskie Hospicjum dla Dzieci zapraszamy na II Interdyscyplinarną Konferencję Paliatywną Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci "Medycyna wrażliwa kulturowo", która odbędzie się w dniu 27 września 2019 r. w Gdańsku w Sali BHP Stoczni Gdańskiej. 

więcej »
2019-09-02

Rozszerzenie refundacji dla leków na przewlekłą białaczkę limfocytową od listopada?

 Organizacje pacjentów, środowisko hematoonkologiczne i sami pacjenci od wielu miesięcy czynią starania o rozszerzenie refundacji dla leków ratujących życie w nawrotowej opornej przewlekłej białaczce limfocytowej. W tej chwili program lekowy dla ibrutynibu i wenetoklaksu jest dostępny tylko dla pacjentów z delecją 17p i mutacją TP53. Rokowania pacjentów bez tych zmian genetycznych jest równie niekorzystne, ale dla nich lek nie jest refundowany. 

więcej »
2019-08-28

Uwagi do projektu listy refundacyjnej na 1 września 2019 r.

PKPO wystosowała uwagi do projektu listy refundacyjnej obowiązującej od 1.09.19

więcej »
2019-08-27

Bezpłatna kolonoskopia w RCO

Radomskie Centrum Onkologii zaprasza na bezpłatne badania kolonoskopii w ramach programu badań przesiewowych raka jelita grubego.

więcej »
2019-08-14

Rajd po Zdrowie. Rozjechać Szpiczaka 20-22 września - GRUDZIĄDZ

Zapraszamy do udziału w wyjątkowym wydarzeniu „Rajd po Zdrowie. Rozjechać Szpiczaka”, którego jesteśmy partnerem. Rajd odbędzie się w dniach 20-22 września 2019 r. w Grudziądzu Camping 134 w Rudniku. 

więcej »
2019-08-02

Immunoterapia przełomem w leczeniu nowotworów głowy i szyi

Na nowotwory głowy i szyi coraz częściej chorują młodzi ludzie. W zaawansowanym stadium szanse na wyleczenie są małe, jednak dzięki immunoterapii chorzy mogą dłużej żyć. Zapraszamy do przeczytania artykułu jaki ukazał się na łamach portalu DoRzeczy.pl

więcej »
2019-07-23

Pierwszy w Polsce zabieg usunięcia pęcherza i utworzenia zamiennego zbiornika na mocz z użyciem Robota Da Vinci

21 lipca 2019 r. dr n.med. Tomasz Szopiński z zespołem lekarzy z Warszawskiego Szpitala Mazovia przeprowadzili pierwszą w Polsce operację robotyczną endoskopowego wytworzenia jelitowego odprowadzania moczu wewnątrz jamy brzusznej u pacjenta z nowotworem. 

więcej »
2019-07-19

Dobre i długo wyczekiwanie wieści dla chorych z PBL!

Bardzo cieszy nas najnowsza rekomendacja prezesa AOTMiT w sprawie refundacji programu  ,,Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej wenetoklaksem w skojarzeniu z rytuksymabem” w II linii terapii u pacjentów z delecją 17p lub mutacją w genie TP53, a zwłaszcza u pacjentów bez tych zmian w genach, którzy nie mają żadnej opcji innowacyjnego, skutecznego leczenia.

więcej »
2019-07-15

Radomskie Centrum Onkologii rozpoczyna współpracę ze specjalistami urologami ze Szpitala Mazovia w Warszawie

Operacje urologii onkologicznej ruszają w Radomiu. To początek współpracy Radomskiego Centrum Onkologii z placówką w Warszawie. Od połowy lipca 2019 r. w szpitalu na Wacynie będą wykonywane zabiegi onkourologiczne pacjentów z rakiem pęcherza, prostaty, nerki, moczowodu i innych. Współpraca jest realizowana w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

więcej »
2019-07-11

Sytuacja pacjentów hematoonkologicznych w Małopolsce

Na lipcowej liście leków refundowanych uwzględniono potrzeby pacjentów hematoonkologicznych – m.in. pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną, czy z opornym, nawrotowym szpiczakiem plazmocytowym. Na co jeszcze czekają pacjenci i lekarze? Jaka jest sytuacja pacjentów hematoonkologicznych w woj. małopolskim? Zapytaliśmy dr n. med. Monikę Długosz-Danecką z Kliniki Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

więcej »
2019-07-03

ONKO LIGA 2019

20 lipca 2019 roku o godzinie 10:00 na obiektach Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie rozpocznie się I edycja Międzynarodowych Mistrzostw Piłkarskich „ONKO LIGA 2019”. W trzeci weekend lipca dzieci i młodzież z chorobami nowotworowymi ze wszystkich ośrodków onkologicznych w Polsce oraz młodzi pacjenci onkologiczni z Ukrainy, Litwy, Słowacji, Czech i Turcji wezmą udział w turnieju piłkarskim w różnych kategoriach wiekowych.

więcej »
2019-07-01

Weź udział w „12 Onkobieg-u Razem po zdrowie! Warszawa 2019”

Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki ,,SARCOMA’’ serdecznie zaprasza chętnych do wzięcia udziału w najstarszym w Polsce biegu charytatywnym mającym na celu wsparcie pacjentów onkologicznych i profilaktykę zdrowotną. Rejestracja prowadzona jest od 1 lipca i przebiega wyłącznie drogą Internetową, on-line: www.onkobieg.pl (2300 pakietów), gdzie można też wpłacić darowiznę i tym samym dołożyć cegiełkę dla podopiecznych Stowarzyszenia.

więcej »
2019-06-28

Nowotwory krwi – potrzebują krwi! 450 ml, które ratuje życie

Wakacje są newralgicznym momentem w kalendarzu. To właśnie w okresie letnim pojawia się najwięcej apeli centrów krwiodawstwa o oddawanie krwi, której w bankach niestety brakuje. Dowiedz się więcej.

więcej »
2019-06-28

Lipcowa lista refundacyjna z perspektywy pacjentów onkologicznych

Pacjenci onkologiczni od początku roku czekali na nowe leki na liście refundacyjnej. Lipcowa lista refundacyjna uwzględnia potrzeby chorych na nowotwory krwi oraz grupę pacjentów z rakiem płuca ALK+. Nadal na zmiany w programach, m.in. wprowadzenie kolejnych linii leczenia, czekają chorzy z zaawansowanym rakiem płuca, rakiem jelita grubego, prostaty i nerki.

więcej »
2019-06-17

Eksperci: Immunoterapia może zdominować leczenie wielu nowotworów

Zachęcamy do obejrzenia ciekawego materiału z wtorkowej konferencji o immunoterapii, która odbyła się w Warszawie z udziałem ekspertów.

więcej »
2019-06-17

Konferencja: Potrzeby zdrowotne Polaków - 19-06-19 g. 13.00-17.00

W Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny (NIZP-PZH) 19 czerwca br. w godzinach 13.00-17.00 odbędzie się robocza konferencja poświęcona problemowi niezaspokojonych potrzeb zdrowotnych Polaków w perspektywie pacjenta. Wnioski z dyskusji zostaną uwzględnione podczas aktualizacji "Map potrzeb zdrowotnych", wieloletniego projektu badawczego Ministerstwa Zdrowia.

więcej »
2019-06-11

Letnia Akademia Dobrych Praktyk

Letnia edycja Akademii Dobrych Praktyk to kilkudniowe warsztaty liderów organizacji pacjentów zrzeszonych przy Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, które rozpoczną się 1 lipca br. w malowniczym Sierakowie k. Poznania. 

więcej »
2019-06-11

Wykorzystaj czas na życie - 18 czerwca 2019 r. - Wrocław

Zapraszamy do udziału w debacie ekspertów "Komfort, rozwój, działanie – moja relacja z lekarzem, czyli super team w szpitalu" w ramach kamapnii Wykorzystaj czas na życie! Po głownej części odbędzie się warsztat dla pacjentek z psychologami. 

więcej »
2019-06-10

Zaproszenie na otwarcie wystawy obrazów - 14.06.19

Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy obrazów Pacjentów onkologicznych, które odbędzie się w piątek, 14 czerwca br. o godzinie 14.30 w Szpitalu Magodent Grupa Lux Med przy ul. Szamockiej 6 w Warszawie.
więcej »
2019-06-06

Przewlekła białaczka limfocytowa – osiągnięcia i wyzwania

2018 rok przyniósł wiele pozytywnych informacji dla pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową (PBL). Chorzy z nawrotowo oporną PBL, u których występuję delecja 17p lub mutacja TP53 zyskali dostęp do leku ratującego życie. Dodatkowo ogłoszono wyniki badania, z których wynika, że u pacjentów leczonych wenetoklaksem w połączeniu z rytuksymabem terapia kończy się dokładnie po 2 latach bez postępu choroby. O tym, czy to przełom w leczeniu PBL mówił prof. Krzysztof Jamroziak podczas spotkania z dziennikarzami, które zorganizowała Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych i Stowarzyszenie Hematoonkologiczni pod koniec maja br.

więcej »
2019-06-03

Kampania „Hematologia – poznaj choroby krwi”

Wystartowała pierwsza edycja kampanii edukacyjnej „Hematologia – poznaj choroby krwi”, przygotowanej przez Warsaw Press, której celem jest podniesienie świadomości społeczeństwa w temacie chorób krwi.

więcej »
2019-05-31

Trwają warsztaty dla pacjentów w Olsztynie

W dniu ubiegłym w szpitalu SP ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie odbył się warsztat dla pacjentów onkologicznych. Dziś rozpoczął się warsztat dla pacjentów z chorobami hematoonkologicznymi. Już dziś zapraszamy do Rzeszowa na kolejne spotkanie. Szczegóły w zakładce Warsztaty.

więcej »
2019-05-29

ONKOPRZESTRZEŃ KREATYWNA 2019 – WARSZTATY LIPIEC-SIERPIEŃ

Zapraszamy przedstawicieli organizacji, pacjentów onkologicznych, ich bliskich, oraz wolontariuszy i terapeutów do wzięcia udziału w drugiej edycji warsztatów w ramach Onkoprzestrzeni Kreatywnej.

więcej »
2019-05-27

Światowy Dzień Walki z Nowotworami Krwi - 28 maja

28 maja przypada Światowy Dzień Walki z Nowotworami Krwi. Twórcy kampanii "Odpowiedź masz we krwi", której jesteśmy partnerem społecznym, przygotowała z tej okazji informację prasową oraz materiały edukacyjne. Zachęcamy do przeczytania i udostępniania tej informacji.

więcej »
2019-05-27

Głos Pacjenta Onkologicznego 2/2019 już dostępny!

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem Głosu Pacjenta Onkologicznego nr 2/2019 poświęconego glejakom – nowotworom mózgu, które są nadal wyzwaniem. W tym numerze także wiele ciekawych artykułów, m.in.: jubileusz PKPO, stres w chorobie nowotworowej, oraz kolejna odsłona nowej rubryki poświęconej świadczeniom społecznym dla pacjentów - zaopatrzenie w wyroby medyczne.

więcej »
2019-05-22

Drugi odcinek programu „Bohaterowie codzienności” już dziś do obejrzenia na kanale YouTube

Gościem tego odcinka jest pani Kasia, która z dnia na dzień musiała przejść z roli córki do roli opiekuna ciężko chorego taty. W rozmowie z Małgorzatą Ohme podkreśliła, jak ważne jest, żeby samemu otworzyć się na pomoc innych. 

więcej »
2019-05-20

Ursynów #BiegaDobrze dla chorych onkologicznie

15 czerwca odbędzie się 13. Bieg Ursynowa. W tym roku uczestnicy Biegu Ursynowa po raz drugi mają możliwość wzięcia udziału w największej biegowej akcji charytatywnej w Polsce – #BiegamDobrze!

więcej »
2019-05-16

VIII Tydzień Świadomości Czerniaka – #UVam tylko sobie. Chronię skórę przed czerniakiem

Akademia Czerniaka podczas VIII Tygodnia Świadomości Czerniaka razem z polskimi sportowcami edukuje o konieczności ochrony skóry przed czerniakiem podczas uprawiania sportu.

więcej »
2019-05-15

„Pacjent kontra czerniak”

Akademia Czerniaka, sekcja naukowa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, włączyła się w akcję informacyjną „Pacjent kontra czerniak” skierowaną do chorych na czerniaka ze stwierdzoną mutacją BRAF

więcej »
2019-05-14

Zapraszamy do Rzeszowa na warsztat edukacyjny dla pacjentów hematoonkologicznych i ich bliskich – już 19 czerwca!

19 czerwca zapraszamy do udziału w warsztacie hematoonkologicznym, który odbędzie się w Rzeszowie. W programie wykład dr Marka Dudzińskiego specjalisty hematologa, kierownika Kliniki Hematologii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie nt. najnowszych terapii hematoonkologicznych. Ponadto mgr inż. Iwona Sjór opowie o diecie w chorobach hematoonkologicznych, a lek. Aneta Sitarska-Haber przbliży temat badań klinicznych. Zapraszamy pacjentów oraz ich bliskich z rejonu województwa podkarpackiego i okolic!

więcej »
2019-05-14

Cykl filmów „Bohaterowie codzienności” – rozmowy z opiekunami osób chorych

W ramach tegorocznej edycji kampanii edukacyjnej „Żywienie medyczne – Twoje posiłki w walce z chorobą”, której zostaliśmy partnerem, powstał cykl Bohaterowie codzienności, składający się z nagrań trzech poruszających rozmów z opiekunami osób przewlekle chorych. Celem programu jest zwrócenie uwagi na problemy i potrzeby opiekunów – rodziny i bliskich, którzy zajmują się osobą chorą na co dzień i zainspirować widzów do choćby małych gestów wsparcia tych cichych bohaterów. Cykl powstał przy współpracy z Onet, a jego gospodarzem jest Małgorzata Ohme, redaktor naczelna Onet Kobieta.

więcej »
2019-05-13

Spotkanie dla pacjentów onkologicznych oraz ich bliskich - 30 maja br. - Olsztyn

Organizatorzy: Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Fundacja DKMS oraz Stowarzyszenie Hematoonkologiczni serdecznie zapraszają pacjentów onkologicznych oraz ich bliskich do udziału w warsztacie edukacyjnym, który odbędzie się 30 maja br. w Olsztynie.

więcej »
2019-05-07

Warsztat edukacyjny dla pacjentów hematoonkologicznych i ich bliskich – 31 maja br. – Olsztyn

Serdecznie zapraszamy pacjentów hematologicznych oraz ich bliskich do udziału w warsztacie edukacyjnym, który odbędzie się 31 maja br. w Olsztynie. W programie spotkania znajdzie się m.in. wykład "Najnowsze terapie hematologiczne" dr n. med. Janusza Hałki, hematologa specjalisty II stopnia, kierownika Oddziału Hematologii SP ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim CO w Olsztynie, mgr inż. Iwona Sajór z Instytutu Żywności i Żywienia, Ekspert Fundacji DKMS opowie o "Diecie w chorobach hematoonkologicznych", a mgr Eleonora Stepniewicz z Foundation Medicine ROCHE Polska wyjaśni na czym polega badanie profilu genomu. Ponadto Fundacja DKMS opowie o swojej działalności. 

więcej »
2019-05-07

Bezpłatne konsultacje z psychoonkologiem oraz psychologiem na terenie Warszawy dla pacjentów onkologicznych i ich bliskich

Fundacja Znajdź Pomoc (United Way Polska) zaprasza do skorzystania z bezpłatnych konsultacji z psychoonkologiem i psychologiem na terenie Warszawy dla pacjentów onkologicznych i ich bliskich.

więcej »
2019-05-06

KROPLA W MORZU POTRZEB

Na majowej liście refundacyjnej znalazły się dwie terapie dla nielicznych grup pacjentów onkologicznych. Nie są to nowe leki - jeden z nich powrócił na listę, a w przypadku drugiego poszerzono wskazania.

więcej »
2019-04-23

Pomóż nam ocenić stan opieki nad chorymi na raka w naszym kraju - ANKIETA - TYLKO DO MAJA 2019 R.

Podziel się swoim doświadczeniem i jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś - wypełnij ankietę już dziś! Ankieta trwa tylko do maja 2019 roku. 

więcej »
2019-04-18

Serdeczne życzenia!

Wolnych od trosk i prawdziwie wiosennych Świąt Wielkanocnych pełnych spokoju i radości, oraz nadziei w życiu i wiary w dobro życzą Zarząd, Rada, Rzecznik oraz pracownicy Biura Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych

więcej »
2019-04-08

7 KWIETNIA - Dzień Pracowników Służby Zdrowia

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych składa wszystkim lekarzom, pielęgniarkom i innym pracownikom służby zdrowia życzenia satysfakcji w trudnej, ale jakże potrzebnej, pracy na rzecz pacjenta oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Dziękujemy!

więcej »
2019-04-04

Leczenie nowotworu zaczyna się od odpowiedniej diagnozy

Likwidacja „wąskich gardeł" w systemie leczenia onkologicznego i postawienie na leczenie koordynowane przez ośrodki referencyjne pozwoli lepiej wykorzystać środki, jakie już dziś przeznaczane są na terapię. Zachęcamy do zapoznania się z debatą ekspertów ochrony zdrowia: wiceministrem zdrowia Sławomirem Gadomskim, prof. Andrzejem Marszałkiem, dr Jerzym Gryglewiczem, prof. Tomaszem Grodzkim, Aleksandrą Rudnicką, dr Iwoną Skoneczną.

więcej »
2019-04-03

JUŻ PONAD 440 PACJENTÓW W PILOTAŻOWYM PROGRAMIE SIECI ONKOLOGICZNEJ NA DOLNYM ŚLĄSKU

Od początku lutego br. 446 osób z podejrzeniem raka zostało włączonych do pilotażu opieki realizowanej w ramach sieci onkologicznej na Dolnym Śląsku. Nowa infolinia onkologiczna obsłużyła 270 połączeń i umówiono 55 wizyt w poradniach onkologicznych. W tworzeniu nowego modelu opieki Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu otrzymało właśnie wsparcie z Komisji Europejskiej w ramach projektu „Innovative Partnership Action Against Cancer”.

więcej »
2019-04-02

Stowarzyszenie Hematoonkologiczni zasila szeregi Koalicji!

Z przyjemnością witamy nowe Stowarzyszenie Hematoonkologiczni w gronie członków Koalicji. Założyciele stowarzyszenia de facto z Koalicją współpracują już 3 lata jako Grupa Wsparcia na nowotwory mieloproliferacyjne – gdzie zajmowali się mielofibrozą. Teraz postanowili stworzyć stowarzyszenie łączące hematoonkologię w jedną całość. Działają dla chorych i w imieniu chorych. Są wsparciem, bazą wiedzy i oparciem w trudnych chwilach. 

więcej »
2019-04-02

FUNDACJA „GLIOMA-CENTER IM. HANI MAGIERY” dołącza do Koalicji!

Z przyjemnością witamy Fundację Glioma-Center im. Hani Magiery w gronie członków Koalicji. Fundacja powstała z potrzeby serca rodziców Hani, po to by nieść wsparcie i pomoc tym, którzy szukają informacji po zdiagnozowaniu u nich glejaka, fachowej porady dostępnych specjalistów (np. psychologa, tłumacza, prawnika), pomocy w rozeznaniu możliwości leczenia glejaka, kontaktu z osobami zmagającymi się z podobną diagnozą, organizacyjnego wsparcia w procesie leczenia glejaka.

więcej »
2019-04-02

PKPO po raz kolejny apeluje o nowelizację zapisów dotyczących RDTL (ratunkowego dostępu do leków)

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych po raz kolejny apeluje do resortu zdrowia o rozwiązanie jednego z palących problemów, utrudniających dostęp do leków, jakim jest RDTL, w ramach którego rozpatrywanych jest jedynie 30% wniosków. - Uważamy za konieczne pilną zmianę zapisów ustawy, dotyczących RDTL, która miała nastąpić jeszcze w ubiegłym roku – komentuje Krystyna Wechmann, prezes PKPO.

więcej »
2019-04-01

VIII Forum Pacjentów w mediach!

VIII Forum pacjentów Onkologicznych odbiło się głośnym echem w mediach. Zapraszamy do zapoznania się z kilkoma publikacjami.

więcej »
2019-03-29

30 marca − Światowy Dzień Walki ze Szpiczakiem − wyzwania dla polskiej hematoonkologii

Światowy Dzień Walki ze Szpiczakiem obchodzony jest w tym roku w sobotę 30 marca. To okazja do omówienia istotnych dla pacjentów kwestii związanych z transplantacją komórek krwiotwórczych oraz dyskusji na temat problemów pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym. Pierwsza linia leczenia w tej chorobie w Polsce prowadzona jest prawie na poziomie standardu europejskiego. Jednak nadal istnieją niezaspokojone potrzeby pacjentów ze szpiczakiem nawrotowo-opornym, którzy są kwalifikowani do przeszczepu.

więcej »
2019-03-28

Dekada działalności Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych

Przedstawiamy film z okazji 10-lecia działaności Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych przygotowany przez Portal onkologiczny ZwrtonikRaka.pl Zapraszamy do obejrzenia.

więcej »
2019-03-26

Breast Unit WIM pierwsze na Mazowszu z akredytacją SIS

W Wojskowym Instytucie Medycznym (WIM), w Warszawie działa Breast Unit - Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi, jest to pierwsze centrum na Mazowszu z certyfikatem Międzynarodowego Towarzystwa Senologicznego (SIS, Senologic International Society). 

więcej »
2019-03-25

Głos Pacjenta Onkologicznego 1/2019 już dostępny!

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem Głosu Pacjenta Onkologicznego nr 1/2019 poświęconego rakowi wątrobowokomórkowemu (HCC). W tym numerze także wiele ciekawych artykułów, m.in.: historia transplantologii, objawy raka płuca, oraz kolejna odsłona nowej rubryki poświęconej świadczeniom społecznym dla pacjentów - oferta socjalna skierowana do seniorów.

więcej »
2019-03-25

10 lat Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych - spot informacyjny!

Zapraszamy do obejrzenia spotu informacyjnego, specjalnie przygotowanego z okazji 10 lat działalności Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.
więcej »
2019-03-22

VIII Forum Pacjentów Onkologicznych za nami - DEKADA PACJENTÓW

21 marca 2019 r. odbyło sie VIII Forum Pacjentów Onkologicznych wraz z obchodami Jubileuszu 10-lecia Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.

więcej »
2019-03-22

Rozdanie Nagród Jaskółki Nadziei 2018 oraz wyróżnień honorowych z okazji Jubileuszu 10-lecia PKPO

21 marca 2019 roku podczas uroczystej gali Jubileuszu 10-lecia Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych już po raz 4 rozdano nagrody przyznawane przez Koalicję - Jaskółki Nadziei 2018 oraz wyróznienia honorowe dla zasłużonych na rzecz Koalicji i działań na rzecz pacjentów chorych na nowotwory w Polsce.

więcej »
2019-03-19

VIII FORUM PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH - już 21 marca 2019

Serdecznie zapraszamy Państwa na VIII Forum Pacjentów Onkologicznych "DEKADA PACJENTÓW", które przypada tradycyjnie w pierwszy dzień wiosny - 21 marca w roku jubileuszu 10-lecia Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.

więcej »
2019-03-19

Warsztat edukacyjny dla pacjentów hematologicznych i ich bliskich – 26 kwietnia br. – Warszawa

Serdecznie zapraszamy pacjentów hematologicznych oraz ich bliskich do udziału w warsztacie edukacyjnym, który odbędzie się 26 kwietnia br. w Urzędzie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. W programie spotkania znajdzie się m.in. wykład "Najnowsze terapie hematologiczne" prof. dr hab. n. med. Ewy Lech-Marańdy, Konsultanta Krajowego ds. Hematologii, mgr inż. Iwona Sajór z Instytutu Żywności i Żywienia, Ekspert Fundacji DKMS opowie o "Diecie w chorobach hematoonkologicznych", a Aneta Sitarska-Chaber ze Stowarzyszenia Dobrych Praktyk Klinicznych przybliży temat badań klinicznych. Ponadto Fundacja DKMS opowie o swojej działaności, oraz CSIOZ wyjaśni jak założyć profil zaufany. 

więcej »
2019-03-18

„Pacjenci leczeni z powodu szpiczaka plazmocytowego - doświadczenia i oczekiwania w stosunku do metod leczenia” - badanie

Zapraszamy do udziału w ankiecie adresowanej do pacjentów chorujących na szpiczaka plazmocytowego i ich opiekunów, którą przygotowano w ramach prowadzonego obecnie badania „Pacjenci leczeni z powodu szpiczaka plazmocytowego - doświadczenia i oczekiwania w stosunku do metod leczenia”.

więcej »
2019-03-13

Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca - wykaz ośrodków NFZ

Na stronie https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/ProgramyLekowe dostępna jest lista placówek, która prowadzi program Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca. Aby uprościć ten mechanizm, na stronie PKPO umieszczamy pełną listę ośrodków zapewniających program leczenia dla niedrobnokomórkowego raka płuca z podziałem na województwa. 

więcej »
2019-03-07

Pokonać Raka – pacjent w centrum uwagi

To już 10. jubileuszowa edycja projektu „Pokonać Raka”. Jego organizatorem jest wydawnictwo Medical Media Solutions. Tytuł jak zawsze powstał przy wsparciu rzetelnych medycznych i pacjenckich głosów. Główny patronat nad publikacją objęło Polskie Towarzystwo Onkologiczne, a znajdziecie ją 7 marca wraz z Gazetą Wyborczą.

więcej »
2019-03-06

Spotkanie pacjentów chorujących na przewlekłe nowotwory mieloproliferacyjne - Kraków - 11 kwietnia 2019 r.

Zapraszamy pacjentów chorujących na przewlekłe nowotwory mieloproliferacyjne oraz ich bliskich do udziału w spotkaniu, które odbędzie się 11 kwietnia br. w Krakowie. Na Państwa pytania odpowie m.in. dr hab. n. med. Tomasz Sacha.

więcej »
2019-03-01

"Piękna na Wiosnę – znajdź siebie w chorobie!" - warsztaty 23 marca br. w godzinach 10-13 - Warszawa

Zbliża się wiosna, czas odnaleźć swoje piękno wewnętrzne i zewnętrzne! Fundacja Znajdź Pomoc wraz z partnerami i salonami kosmetycznymi wrażliwymi społecznie organizuje wiosenną akcję dla pacjentek onkologicznych w całej Polsce. Wydarzenie ma na celu wsparcie pacjentek w dbaniu o swoje dobre samopoczucie, wygląd i  poczucie kobiecości, co jest ogromnym wyzwaniem w obliczu codziennych zmagań z chorobą nowotworową.

więcej »
2019-02-27

Choroby rzadkie również atakują krew i szpik kostny - 28. lutego - Światowy Dzień Chorób Rzadkich

28 lutego obchodzimy Światowy Dzień Chorób Rzadkich, którego celem jest podniesienie świadomości o tych schorzeniach i ich wpływie na życie pacjentów. Chorób rzadkich jest 8000, na każdą z nich choruje nie więcej niż 5 na 10 000 osób.  Szacuje się, że dotykają 6-8% populacji. To ciężkie, często zagrażające życiu schorzenia. Przez to, że choroby rzadkie dotyczą niewielkiej liczby osób, ich zdiagnozowanie jest wyjątkowo trudne i często opóźnia się o wiele lat. W przypadku niektórych chorób rzadkich  – hematologicznych, rozpoznanie jest dodatkowo utrudnione ze względu na niespecyficzne objawy.
więcej »
2019-02-26

PETYCJA W SPRAWIE PILNEJ REFUNDACJI LEKÓW DLA CHORYCH NA RAKA PŁUCA

W imieniu Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca Oddział Szczecin zwracamy się o składanie podpisów pod petycją w sprawie refundacji leków dostępnych w Unii Europejskiej dla polskich pacjentów chorych na raka płuca.

więcej »
2019-02-22

FUNDACJA „W ZWIĄZKU Z RAKIEM” dołącza do Koalicji!

Z przyjemnością witamy Fundację "W Związku Z Rakiem" w gronie członków Koalicji. Fundacja „W związku z Rakiem” powstała, by wspomagać profilaktykę wykrywania i leczenia chorób nowotworowych. Misją Fundacji jest udzielanie szeroko pojętego wsparcia dla osób chorych oraz ich najbliższych. 

więcej »
2019-02-22

Ogłoszenie nominacji do Nagród Jaskółki Nadziei 2018

Kapituła nagród Jaskółki Nadziei 2018 podjęła decyzje w sprawie tegorocznych nominacji. Ogłoszenie laureatów nastąpi 21 marca podczas Gali Jubileuszowej 21 marca 2019 r. po VIII Forum Pacjentów Onkologicznych. Gratulujemy serdecznie wszystkim kandydatom i nominowanym.

więcej »
2019-02-21

Jerzy Stuhr bohaterem kampanii „Zdejmij z siebie ciężar diagnozy” Stowarzyszenia Unicorn!

Właśnie ruszyła kampania społeczna „Zdejmij z siebie ciężar diagnozy”. Kampania zwraca uwagę na potrzebę pomocy psychoonkologicznej i wspiera działania Stowarzyszenia Unicorn, które pomaga  dzieciom i dorosłym chorującym na nowotwory. Jerzy Stuhr stał się twarzą całej akcji wcielając się w rolę osoby „przygniecionej” ciężarem diagnozy.

więcej »
2019-02-11

Organizatorzy debaty „Szpiczak plazmocytowy 2019 - wyzwania i potrzeby pacjentów”: Fundacji Carita im. Wiesławy Adamiec, Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka z Krakowa, Fundacji OnkoCafe - Razem Lepiej oraz Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych przekazali wnioski z tego spotkania wiceministrowi zdrowia Maciejowi Miłkowskiemu, z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemów dostępności do leków i poprawy jakości życia chorych na te nowotwory krwi.
więcej »
2019-02-11

ANKIETA - Przewlekły ból i stygmatyzacja

Organizacje charytatywne będące członkami Pain Alliance Europe (PAE) zapraszają osoby z przewlekłym bólem lub ich opiekunów do wypełnienia krótkiej ankiety dotyczącej wpływu przewlekłego bólu i stygmatyzacji.

więcej »
2019-02-07

PATOLODZY. PANIE DOKTORZE, CZY TO RAK? - Paulina Łopatniuk

Nowotwory i inne choroby kryją wiele tajemnic. Autorka popularnego bloga „Patolodzy na klatce” Paulina Łopatniuk przeprowadzi cię przez twój świat wewnętrzny, zaczynając od różowo-fioletowych maziajów na szkiełku pod mikroskopem, a kończąc na stole sekcyjnym w prosektorium. 

więcej »
2019-02-05

Fundacja Oko w Oko z Rakiem dołącza do Koalicji!

Z przyjemnoscią informujemy, że do członków Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych dołączyła 48. organizacja – Fundacja Oko w Oko z Rakiem.

więcej »
2019-02-04

Pacjenci z regionu Europy Centralnej i Wschodniej łączą się dla poprawy wyników leczenia onkologicznego!

 Ankieta pacjencka oceniająca stan opieki onkologicznej w regionie Europy Centralnej i Wschodniej – 4 lutego startuje w Polsce!

więcej »
2019-02-01

ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z RAKIEM – DZIEŃ DRZWI OTWARTYCH – 2 LUTY 2019 r.

W poniedziałek 4 lutego 2019 roku obchodzimy XIX Światowy Dzień Walki z Rakiem (World Cancer Day). Z tej okazji Polska Unia Onkologii wraz z Partnerami już dziewiętnasty raz organizuje Dzień Drzwi Otwartych na terenie całego kraju. W ramach tzw. “białej soboty”, która odbędzie się 2 lutego 2019 roku, wszystkie chętne osoby będą mogły skorzystać z bogatej oferty bezpłatnych porad, konsultacji i badań onkologicznych świadczonych w placówkach onkologicznych i hematoonkologicznych na terenie całego kraju. 

więcej »
2019-01-31

Przedstawicielki pacjentów w Krajowej Radzie ds. Onkologii

Informujemy, że w skład Krajowej Rady do spraw Onkologii przy Ministrze Zdrowia powołano jako przedstawicieli pacjentów prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych Krystynę Wechmann i rzeczniczkę naszej organizacji Aleksandrę Rudnicką.

więcej »
2019-01-28

Pokazy filmów Onkoprzestrzeń Kreatywna w ramach I Warszawskiego Spotkania Onkoprzestrzeń Filmowa - 23 luty 2019 r.

23 lutego br. zapraszamy na pokazy filmów Onkoprzestrzeń Kreatywna w ramach I Warszawskiego Spotkania Onkoprzestrzeń Filmowa. Wydarzenie odbędzie się w Kinie Elektronik przy Warszawskiej Szkole Filmowej. W programie wydarzenia przewidziano projekcje filmów, zajęcia terapeutyczne, wystawę rysunku i malarstwa, spotkania z ciekawymi gośćmi, a także potańcówkę! 

więcej »
2019-01-25

CZWARTE FORUM NA RZECZ PACJENTA ONKOLOGICZNEGO W KRAKOWIE

4 lutego w Centrum Kongresowym ICE Kraków odbędzie się Czwarte Forum na Rzecz Pacjenta Onkologicznego organizowane przez Stowarzyszenie UNICORN przy wsparciu ambasadorów – Barbary i Jerzego Stuhrów oraz Prezydenta Miasta Krakowa. Forum będzie okazją do wymiany wiedzy oraz doświadczeń m.in. z zakresu medycyny, psychoonkologii, dietetyki czy rehabilitacji. Dla pacjentów i ich bliskich oraz profesjonalistów przewidziano ponad 21 warsztatów. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. Szymon Hołownia, dr Mariusz Wirga czy prof. Krystyna de Walden Gałuszko.

więcej »
2019-01-25

Petycja w sprawie pilnej refundacji leku dla pacjentów chorych na przewlekłą białaczkę szpikową i ostrą białaczkę limfoblastyczną

Ruszyła petycja w sprawie pilnej refundacji leku Iclusig (ponatynib) dla pacjentów chorych na przewlekłą białaczkę szpikową i ostrą białaczkę limfoblastyczną. Prosimy o Państwa podpisy pod petycją pacjentów hematoonkologicznych walczących o dostęp do leku ratującego ich życie.

więcej »
2019-01-24

Szpiczak plazmocytowy 2019 - wyzwania i potrzeby pacjentów

23 stycznia br. z inicjatywy czterech organizacji pacjentów odbyła się konferencja poświęcona szpiczakowi plazmocytowemu. W gronie ekspertów i pacjentów debatowano o tym, jak zmienić aktualną sytuację chorych ze szpiczakiem plazmocytowym – zwiększyć dostępność do innowacyjnych terapii i podnieść jakość życia pacjentów.

więcej »
2019-01-18

Otwarcie wystawy Spójrzcie nam w oczy, chcemy żyć dłużej! 24.01.19 Warszawa

Wspólnie ze Stowarzyszeniem Polilko oraz Fundacją EuropaColon Polska zapraszamy na otwarcie wyjątkowej wystawy „Spójrzcie nam w oczy, chcemy żyć dłużej!” - 24 stycznia o godz. 12.00 w Hali Głównej Dworca Centralnego w Warszawie.

więcej »
2019-01-18

Konferencja „Rak – choroba przewlekła. Sukces medycyny, życie pacjenta, wyzwania dla systemu” - 1 lutego 2019

W ramach Światowego Dnia Walki z Rakiem zapraszamy do udziału w konferencji „Rak – choroba przewlekła. Sukces medycyny, życie pacjenta, wyzwania dla systemu”, która odbędzie się 1 lutego 2019, o godzinie 8.30 w Centrum Onkologii – Instytucie im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Roentgena 5, Warszawa, sala im. prof. Koszarowskiego.

więcej »
2019-01-18

XIII Konferencja Polskiego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Piersi pt. Diagnostyka i leczenie raka piersi "FALENTY 2019" - 11-13.04.2019

W kwietniu zorganizowana zostanie XIII Konferencja Polskiego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Piersi pt. Diagnostyka i leczenie raka piersi "FALENTY 2019". Już dziś zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami wydarzenia.

więcej »
2019-01-16

OBCHODY JUBILEUSZU 10-LECIA POLSKIEJ KOALICJI PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH - 21 marca 2019 r. - save the date

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych obchodzi w tym roku 10-lecie działalności, któremu przyświeca hasło: DEKADA PACJENTÓW. Oficjalne obchody odbędą się 21 marca 2019 roku.

więcej »
2019-01-16

Zapraszamy na konferencję SZPICZAK PLAZMOCYTOWY 2019 - wyzwania i potrzeby pacjentów - 23 stycznia 2019 r.

Konferencję organizują wspólnie Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Fundacja Onkocafe, Fundacja Carita oraz Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka.

więcej »
2019-01-11

Zaproszenie do udziału w projekcie „Nie trać głowy – program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi”

Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie serdecznie zaprasza do udziału  przedstawicieli organizacji pozarządowych w projekcie „Nie trać głowy – program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi” prowadzonego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej »
2019-01-10

IV edycja nagród JASKÓŁKI NADZIEI 2018 - zgłoś kandydata

Ruszyła IV edycja nagród Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych - Jaskółki Nadziei 2018. Zgłoś kandydatów w trzech kategoriach do 10 lutego 2019 roku. Wręczenie nagród odbędzie się podczas Gali Jubileuszowej 21 marca 2019 r. po VIII Forum Pacjentów Onkologicznych

więcej »
2019-01-04

ONKOLOGIA 2018 - początek zmian - podsumowanie minionego roku z perspektywy pacjentów

PKPO jak co roku podsumowauje najważniejsze wydarzenia minionego roku z perspektywy pacjentów onkologicznych.

więcej »
2019-01-04

Zaproszenie na wernisaż prac malarskich - 18 stycznia 2019 - Onkoprzestrzeń Kreatywna

Zapraszamy serdecznie 18 stycznia 2019 o godz. 18:00 na wernisaż wystawy po warsztatach malarstwa i rysunku prowadzonych przez Stefana Żuchowskiego w dniach 3-7 lipca 2018 w Sierakowie w ramach projektu „Onkoprzestrzeń Kreatywna". Podczas wernisażu odbędzie się projekcja filmu i spotkanie ze Stefanem Żuchowskim. Obrazy będzie można oglądać do 10 lutego 2019.

więcej »
2019-01-03

Apel PUO XVIII Dzień Drzwi Otwartych z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem 3 lutego 2019

Co roku z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem w całym kraju odbywa się akcja Dzień Drzwi Otwartych - bezpłatne badania i konsultacje onkologiczne - przekazujemy apel Polskiej Unii Onkologii.

więcej »
2019-01-02

PROSTE RÓWNANIE : BADANIE = ŻYCIE

PKPO w nowym roku kontynuuje działania profilaktyczne, uruchamiając nową akcję społeczną "Proste równanie: Badanie = życie" dedykowaną nowtworom krwi.

więcej »

Głos pacjenta

Głos pacjenta onkologicznego

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje, wpisz e-mail

Zostań darczyńcą

Zostań darczyńcą

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Kontakt

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
ul. Erazma Ciołka 10/112
01-402 Warszawa

tel.: +48 22 428 36 31
fax: +48 22 428 36 08
e-mail: info@pkopo.pl

policzmysie.pl

Polityka prywatności