Aktualności

« powrót

2019-09-13

Wrzesień światowym miesiącem świadomości nowotworów krwi

 

 

Wrzesień światowym miesiącem świadomości nowotworów krwi


Na świecie co 30 sekund jedna osoba dowiaduje się, że ma nowotwór krwi. W Polsce na nowotwory krwi choruje ponad 100 000 osób, a co roku diagnozowanych jest prawie 6 000 nowych pacjentów. Z okazji światowego miesiąca nowotworów krwi przedstawiamy wypowiedzi ekspertów, na temat pierwszych często lekceważonych objawów nowotworów krwi oraz wypowiedzi pacjentów, na temat innowacyjnych terapii, które uratowały im życie.


Nowotwory krwi to grupa chorób, które obejmują układ krwionośny oraz układ chłonny. Wśród nich wyróżniamy:

- nowotwory układu krwiotwórczego, do których zaliczamy m.in. ostrą białaczkę szpikową, przewlekłą białaczkę szpikową, ostrą białaczkę limfoblastyczną, przewlekłą białaczkę limfocytową, mielofibrozę;

- nowotwory układu chłonnego, do których należą m.in. chłoniaki nieziarnicze, chłoniaki Hodgkina, szpiczak plazmocytowy.

 

W tym roku z okazji Światowego Miesiąca Nowotworów Krwi chcemy przybliżyć temat nowotworów krwi, nie tylko pacjentom, ale przede wszystkim społeczeństwu, aby uświadomić, że zachorować może każdy – bez względu na wiek i płeć. Na naszej stronie www.pkopo.pl oraz na Facebooku zamieściliśmy materiały wideo z udziałem ekspertów i pacjentów.


 

Prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda, Konsultant Krajowa W Dziedzinie Hematologii

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW KRWI W POLSCE

Według Krajowego Rejestru Nowotworów, w ciągu ostatnich 30 lat, zapadalność na nowotwory krwi, wzrosła ponad dwukrotnie i wynosi około 150 tysięcy osób. Nowotwory krwi rozpoznaje się najczęściej u osób pomiędzy 50. a 79. rokiem życia. Coraz częściej są diagnozowane również u osób młodszych między 25. a 45. rokiem życia. Metoda leczenia oraz rokowania zależą od tego, w jakim stadium choroba zostanie wykryta. Niestety często jest diagnozowana bardzo późno pomimo tego, że do wykrycia nowotworów krwi wystarczy zrobienie prostego i taniego badania – morfologii krwi obwodowej.

 

 

Postęp w leczeniu nowotworów krwi

Hematologia jest niezwykle dynamicznie rozwijającą się młodą dziedziną medycyny, wyodrębniona dopiero w drugiej połowie XX wieku. Najbardziej przełomowe wydarzenia w hematologii to przede wszystkim przeszczepianie krwiotwórczych komórek macierzystych i nowe technologie lekowe. Pierwszy przełomowy lek, odkryto w ostatniej dekadzie XX wieku. Był to imatynib, który zmienił zupełnie losy chorych na przewlekłą białaczkę szpikową - przekształcił chorobę śmiertelną w chorobę przewlekłą. Lata dziewięćdziesiąte XX wieku, to także wprowadzenie przeciwciał monoklonalnych. Kolejnym nowoczesnymi terapiami są leki immunologiczne i w końcu zupełnie najnowsza, najbardziej rewolucyjna technologia w hematologii, czyli komórki CAR-T, limfocyty zmodyfikowane genetycznie. Ta rewolucyjna technologia została zarejestrowana przez Europejską Agencję ds. Leków w 2018 roku, dla chorych na chłoniaki agresywne i dla chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną.

 

 

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Jamroziak, Instytut Hematologii i Transfuzjologii

SZPICZAK PLAZMOCYTOWY – OBJAWY I DIAGNOSTYKA

Szpiczak plazmocytowy wyróżnia się brakiem charakterystycznych objawów. Najczęstsze objawy u chorych już rozpoznanych, to niedokrwistość i wiążące się z tym objawy kliniczne, czyli osłabienie, kołatania serca, łatwa męczliwość. Typowy objaw występujący u 2/3 chorych to bóle kostne. Szpiczak dotyczy populacji ludzi dorosłych i starszych. Jeżeli mamy niedokrwistość, bóle kostne, podwyższone OB, należy zrobić proste badanie krwi badanie, które nazywa się proteinogramem. Jeżeli stwierdzone zostanie w nim nieprawidłowe białko monoklonalne, to pacjent powinien zostać skierowany do hematologa, do dalszej diagnostyki.

 

 

Prof. dr hab. n. med. Iwona Hus, Instytut Hematologii i Transfuzjologii

PRZEWLEKŁE BIAŁACZKI – OBJAWY

W przypadku przewlekłych białaczek, czyli przewlekłej białaczki szpikowej oraz przewlekłej białaczki limfocytowej, objawy często są niedostrzegalne, niezauważalne przez pacjenta, w przeciwieństwie do ostrych białaczek, gdzie objawy pojawiają się dosyć szybko, w ciągu kilku tygodni. W przewlekłych typach białaczek, choroba rozwija się powoli i często jej pierwszym objawem są nieprawidłowości w morfologii krwi. Dlatego tak ważne jest, aby morfologię krwi, wykonywać raz w roku, a szczególnie u osób starszych, ponieważ częstość tych chorób, zwiększa się wraz z wiekiem. Objawy przewlekłych białaczek są niespecyficzne. Może to być zmęczenie, zmniejszenie wydolności wysiłkowej, bladość, czy na przykład powiększenie, w przypadku przewlekłej białaczki limfocytowej, węzłów chłonnych. Są to objawy, które pacjent może u siebie sam zaobserwować. Z kolei w przypadku samoistnego włóknienia szpiku mielofibrozy w przebiegu choroby, może dojść do powiększenia śledziony i objawem tego może być uczucie rozpierania w podżebrzu. W przypadku przewlekłych białaczek mogą też pojawić się nawracające zakażenia, które nie reagują na antybiotykoterapię. Wszystkie te objawy są wskazaniem do zrobienia badań kontrolnych, czyli morfologii krwi i USG jamy brzusznej, ale nawet bez ich wystąpienia w ramach profilaktyki powinniśmy je wykonywać raz w roku.

 

 

Dr n. med. Kazimierz Hałaburd, Klinika Transplantacji Komórek Krwiotwórczych IHiT

PRZESZCZEPIANIE KOMÓREK MACIERZYSTYCH KRWI

Transplantacja powinna być elementem planowanej strategii leczenia od samego początku. Od diagnozy, w momencie kiedy poznajemy czynniki ryzyka związane z chorobą, powinniśmy określić, czy chory ma być poddany transplantacji w pierwszej remisji choroby, czy też ewentualnie należy to odroczyć do potencjalnej wznowy choroby. Tak więc, jest to metoda leczenia powszechnie stosowana, natomiast jej zastosowanie jest dosyć ściśle określone. Najwięcej transplantacji wykonuje się u pacjentów ze szpiczakiem mnogim. Przeszczepienie to standardowy sposób postępowania u pacjentów w wieku do 70. roku życia, a także u osób powyżej tego wieku, o ile nie mają chorób towarzyszących, które by stanowiły przeciwwskazanie do tego zabiegu. Jeśli mówimy o chorych na szpiczaka, to wykonujemy u nich transplantacje autologiczne, czyli z własnych komórek krwiotwórczych. Podobnie u pacjentów chorych na chłoniaki. Nieco inna sytuacja jest w ostrych białaczkach, ponieważ tutaj wykonujemy przede wszystkim transplantacje allogeniczne komórek krwiotwórczych, a więc komórek pobranych od dawcy.


HISTORIE PACJENTÓW

 

Beata Białkowska, Fundacja Carita

NOWOCZESNA TERAPIA POMAGA W LECZENIU SZPICZAKA MNOGIEGO

U Pani Beaty zdiagnozowano w 2015 r. szpiczaka mnogiego. Została poddana standardowemu leczeniu oraz przeszczepowi szpiku, który nie doprowadził do remisji choroby. Niestety dla pacjentów w Polsce leczenie podtrzymujące pozostawało niedostępne i po dwóch latach choroba wróciła ze znacznym nasileniem, co spowodowało znaczne zmiany w kręgosłupie. Na szczęście Pani Beacie udało się uzyskać nowoczesne leczenie w ramach procedury wczesnego dostępu do terapii lekowych. To leczenie bardzo efektywnie zadziałało. Obecnie Pani Beata myśli o powrocie do pracy po roku terapii.

 

 

Jan Salamonik, wiceprezes SPBS, członek zarządu PKPO

PIERWSZA PRZEŁOMOWA TERAPIA - IMATYNIB

Jan zachorował na przewlekłą białaczkę szpikową w 1997 r. W tym czasie rokowania dla pacjentów z tym nowotworem wynosiły od 2 do 4 lat życia. Także z uwagi na to, że nie było wtedy łatwo znaleźć dawcę szpiku, leczono go terapią paliatywną. Żadne leki w żaden sposób nie zmieniały sytuacji Pana Jana, aż do 2001 r. kiedy wszedł program badań klinicznych nad lekiem imatynib, do którego się zakwalifikował. Po 6 miesiącach przyjmowania tego leku, badania wskazały znaczna poprawę. Wówczas pacjenci z przewlekłą białaczką limfocytową, rozpoczęli walkę o refundację imatynibu, który okazał się lekiem przełomowym i zamienił śmiertelną chorobę, którą była przewlekła białaczka szpikowa, na chorobę przewlekłą. W tym roku mijają 22 lata odkąd Pan Jan usłyszał diagnozę. Pan Jan jest niezwykle aktywny. Wspiera innych chorych, działa w organizacjach pacjentów.

 

 

Edward Olech, pacjent z przewlekłą białaczką limfocytową

TERAPIA RATUJĄCA ŻYCIE

Choroba Pana Edwarda zaczęła się w 2009 r. Leczenie chemioterapią nie przynosiło skutku. Stan Pana Edwarda się pogarszał. Lekarz prowadzący włączył leczenie ibrutynibem w ramach badania klinicznego. Niestety w ubiegłym roku lek przestał działać. Przez pół roku liczba białych ciałek urosła do 470 tysięcy. Ponieważ u Pana Edwarda nie stwierdzono delecji, mutacji tp53, nie kwalifikował się do leczenia wenotoklaksem w III linii terapii. Rodzina Pana Edwarda kupiła za własne pieniądze wenetoklaks, dzięki czemu Pan Edward przeżył. Obecnie otrzymuje ten skuteczny lek w ramach Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych.

 

 

Aleksandra Rudnicka, rzecznik Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych

NAJPILNIEJSZE POTRZEBY PACJENTÓW Z NOWOTWORAMI KRWI W POLSCE

Najpilniejsze potrzeby pacjentów hematoonkologicznych dotyczą dostępu do leczenia, tj. leczenia farmakologicznego i przeszczepień. W ostatnich latach dostęp do nowoczesnych leków znacznie się poszerzył. Coraz bardziej zbliżamy się do światowych standardów. Niemniej w dalszym ciągu brakuje ważnego leku w przewlekłej białaczce szpikowej, ponatynibu. Brakuje leków - ibrutynibuwenetoklaksu - w przewlekłej białaczce limfocytowej dla grupy pacjentów bez zmian w genach. Sytuację tych chorych radyklanie zmieniłaby refundacja wenetoklaksu w skojarzeniu z rituximabem. W leczeniu chorych ze szpiczakiem mnogim potrzebne są jeszcze leki podtrzymujące efekt przeszczepienia, zwłaszcza u pacjentów, którzy potrzebują kilka przeszczepów (przeszczepy tandemowe). Potrzebne są też nowoczesne leki dla pacjentów z chłoniakami. Oczekujemy także wejścia najnowszej terapii, która budzi największe nadzieje, terapii komórkami CAR-T. Ważne jest także umożliwienie szybkiego dostania się do specjalisty oraz rehabilitacja pacjentów hematoonkologicznych.

 

Zwiększajmy naszą wiedzę na temat nowotworów krwi. Raz do roku róbmy morfologię – dla własnego spokoju i zdrowia!

Pamiętaj! Jednym ze skutecznych sposobów leczenia nowotworów krwi jest przeszczepienie szpiku. W naszych działaniach zachęcamy również do tego, aby zostać dawcą.

 

Więcej informacji:

Aleksandra Rudnicka,

rzecznik Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych

tel. 502 071 677, aleksandra.rudnicka@pkopo.pl« powrót

Głos pacjenta

Głos pacjenta onkologicznego

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje, wpisz e-mail

Zostań darczyńcą

Zostań darczyńcą

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Kontakt

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
ul. Erazma Ciołka 10/112
01-402 Warszawa

tel.: +48 22 428 36 31
fax: +48 22 428 36 08
e-mail: info@pkopo.pl

policzmysie.pl

Polityka prywatności