Biblioteka / Inne

Wolontariat onkologiczny

Wydanie „Głosu Pacjenta Onkologicznego” poświęcone wolontariatowi onkologicznemu. 
O roli wolontariatu i przygotowaniu do pracy wolontariusza pisze psycholog dr Małgorzata Adamczak. W numerze także dwa głosy na temat wolontariatu amazońskiego, który choć wyrósł z amerykańskiej idei, w polskich warunkach ma własne oblicze. 

Muzykoterapia

Wydanie „Głosu Pacjenta Onkologicznego”  poruszające zagadnienie terapii sztuką - poezją, tańcem, muzyką. W numerze rozmowa z dr Elżbietą Galińską twórczynią polskiej 
i europejskiej szkoły muzykoterapii, a także rozmowa z prof. Jerzym Stuhrem – Ambasadorem Honorowym Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.

Skóra oraz tkanki jamy ustnej i twarzy

Wydanie „Głosu Pacjenta Onkologicznego” poruszające zagadnienie z zakresu pielęgnacji skóry w czasie leczenia chemioterapią bądź radioterapią. W numerze poradnik dla pacjentów z nowotworami jamy ustnej i twarzy przygotowany przez  dr Roberta Baklickiego - specjalistę medycyny estetycznej, chirurgii stomatologicznej oraz szczękowo-twarzowej.

Pakiet onkologiczny

Wydanie „Głosu Pacjenta Onkologicznego” pokazujące  czemu służy i jak działa  pakiet onkologiczny, którego celem jest  szybka terapia onkologiczna, mającą na celu sprawne oraz szybkie przeprowadzenie pacjenta przez kolejne etapy diagnostyki i leczenia. W numerze rozmowa z ministrem Bartoszem Arłukowiczem na temat pakietu onkologicznego.

Rehabilitacja
 
Wydanie „Głosu Pacjenta Onkologicznego”, którego tematem jest rehabilitacja onkologiczna przedstawiona jako niezbędny element kompleksowej opieki onkologicznej. 
 
Leczenie chirurgiczne
 
Wydanie „Głosu Pacjenta Onkologicznego”, które poświęcone zostało tematowi chirurgii onkologicznej, przedstawiono jej początki oraz najnowsze technologiie, m.in. z wykorzystaniem "cyber-knife". 
 
Działania niepożądane w onkologii
 
We współczesnej medycynie, a zwłaszcza onkologii, dokonuje się ogromny postęp. Jednym z celów, jaki stawiają sobie naukowcy i lekarze, jest zmniejszenie działań niepożądanych terapii onkologicznych, podniesienie jakości życia pacjentów, szczególnie wobec faktu, że choroby nowotworowe mają obecnie charakter przewlekły. Konieczne jest budowanie świadomości i wiedzy pacjentów na temat działań niepożądanych oraz możliwości ich leczenia, tak aby kontynuować w sposób bezpieczny i skuteczny terapię onkologiczną.
 
Narodowa Strategia Onkologiczna
Wspólny projekt
 
Projekt Narodowej Strategii Onkologicznej był tematem debaty przeprowadzonej w Sierakowie, w grudniu 2019 r. w ramach warsztatów zimowej Akademii Dobrych Praktyk dla liderów organizacji pacjentów onkologicznych. W najnowszym wydaniu "Głosu" przedstawiamy szczegóły omawianej debaty.
 

Onkologia dziecięca

W  tym numerze „Głosu" poruszamy potrzeby najmłodszych pacjentów onkologicznych, dotyczące dostępu do terapii ratujących życie – zwłaszcza gdy choroba powraca – rehabilitacji, w tym wsparcia psychicznego, a także możliwości udziału w badaniach klinicznych i płynnego przejścia z opieki pediatrycznej do opieki dla dorosłych. Poza tym wywiad z Rzecznikiem Praw Pacjenta, rozmowa z Aleksandrą Kita o roli koordynatora opieki onkologicznej,  artykuł  prof. Adama Maciejczyka o pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej, a także informacje o kampanii ALL Children Need You oraz programie STAŻYSTA+.

Polska Koalicja Pacejntów Onkologicznych

Leczenie onkologiczne w domu

Nr 2/20 poświęcony jest tematowi leczenia onkologicznego w warunkach domowych – czy jest ono możliwe dla polskich pacjentów? Przystępując do redakcji tego numeru nie przypuszczaliśmy, że obecna sytuacja związana z pandemią koronawirusa wymusi leczenie pacjentów onkologicznych w warunkach domowych, wprowadzając choćby zastąpienie wizyt w szpitalach czy poradniach telekonsultacjami. Pandemia pokazała, że opieka onkologiczna w warunkach domowych, w obszarach, gdzie jest ona dobrze zorganizowana, w sytuacji kryzysowej jest niezwykle przydatna. Pandemia jest też wielkim sprawdzianem, czy pacjent i jego opiekun także pod względem psychicznym poradzą sobie z leczeniem w domu, będą je w stanie odpowiedzialnie prowadzić i czy system sprosta w sprawowaniu opieki nad chorymi, kiedy kontakt z personelem medycznym i placówką leczniczą jest utrudniony. Leczenie onkologiczne w warunkach domowych, to na pewno kolejna otwierająca się nowa perspektywa, pełna wyzwań zarówno dla pacjentów, personelu medycznego, jak i organizatorów systemu ochrony zdrowia, ale i korzyści dla wszystkich stron. W najnowszym numerze zamieściliśmy również „Przewodnik po ścieżce diagnostyki i leczenia raka wątrobowokomórkowego”

Polska Koalicja Pacejntów Onkologicznych

Opieka POZ nad pacjentem onkologicznym

Tematem trzeciego numeru "Głosu" (Nr 3/20) jest opieka POZ nad pacjentem onkologicznym, czyli co lekarz rodzinny może zapewnić pacjentowi onkologicznemu. Lekarz rodzinny to specjalista, który na co dzień zajmuje się naszym zdrowiem i zdrowiem naszej rodziny, jest najbliżej naszego miejsca zamieszkania, wie najwięcej o naszej aktualnej kondycji zdrowotnej. Wielu pacjentów onkologicznych zawdzięcza uratowanie życia czujności swojego lekarza rodzinnego.

Polska Koalicja Pacejntów Onkologicznych

Głos pacjenta

Głos pacjenta onkologicznego

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje, wpisz e-mail

Zostań darczyńcą

Zostań darczyńcą

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Kontakt

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
ul. Erazma Ciołka 10/112
01-402 Warszawa

tel.: +48 22 428 36 31
fax: +48 22 428 36 08
e-mail: info@pkopo.pl

policzmysie.pl

Polityka prywatności