PODSUMOWANIE SEMINARIUM "OPIEKA KOORDYNOWANA W ONKOLOGII"

Przedstawiamy krótkie podsumowanie drugiego semiarium "Opieka koordynowana w onkologii" dedykowanego pacjentom, które odbyło się 20 czerwca 2022 roku.

Seminarium dla pacjentów "Opieka koordynowana w onkologii" odbyło się w ramach prowadzonego projektu "Znaczenie koordynacji w jakości opieki onkologicznej". Celem projektu jest poszerzenie wiedzy i wypracowanie praktycznych zaleceń w celu poprawy jakości w opiece onkologicznej poprzez koordynację w polskim systemie ochrony zdrowia.

Głównym celem jest zbadanie problemu jakości w leczeniu pacjentów i zarządzania nim poprzez koordynację opieki onkologicznej. Projekt przedstawi polskie doświadczenia i przyszłe wyzwania związane z wprowadzeniem lepszej jakości poprzez koordynację. To, czego pacjenci oczekują od opieki zdrowotnej, w porównaniu z własnymi doświadczeniami może wpływać na ich zadowolenie, które z kolei wskazuje, gdzie są największe braki. Celem koordynacji jest ułatwienie odpowiedniego i efektywnego świadczenia usługopieki zdrowotnej zarówno w ramach systemów, jak i między nimi.

Projekt prowadzony jest w ramach grantu onkologicznego MSD.

Organizatorami spotkania byli Fundacja Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii oraz HTA Consulting. Dyskusja z zaproszonymi gośćmi pozwoliła skonfrontować wyniki z seminarium przeprowadzonego z kooordynatorami a perspektywą pacjentów. 

Celem seminarium jest edukacja pacjentów w zakresie roli koordynacji w opiece nad pacjentami z chorobami onkologicznymi i dyskusje nad potrzebami pacjentów w zakresie koordynacji oraz roli koordynatora.

Przebieg spotkania:

 • Przywitanie zebranych gości spotkania
  Krystyna Wechmann, prof. dr hab. n. med. Adam Maciejczyk
 • Wstęp o projekcie
  dr Magdalena Władysiuk, HTA Consulting
 • Znaczenie koordynacji w jakości opieki onkologicznej
  dr Mgadalena Władysiuk, Maria Libura
 • Doświadczenia własne w opiece koordynowanej
  prof. dr hab. n. med. Adam Maciejczyk
 • Praca w grupach i zaproszenie do dyskusji

W seminarium udział wzięło 27 przedstawicieli organizacji pacjentów. Uczestnicy w 4 grupach w ramach wewnętrznej dyskusji wypracowali najważniejsze wnioski i koncepcje, którymi następnie ich przedstawiciele podzielili się ze wszystkimi uczestnikami.

Pogłębieniem zdobytej wiedzy podczas seminarium będą wyniki ankiety dedykowanej pacjentom, która zostanie przeprowadzona w kilku ośrodkach onkologicznych w Polsce.

 • PODSUMOWANIE SEMINARIUM "OPIEKA KOORDYNOWANA W ONKOLOGII"
 • PODSUMOWANIE SEMINARIUM "OPIEKA KOORDYNOWANA W ONKOLOGII"
 • PODSUMOWANIE SEMINARIUM "OPIEKA KOORDYNOWANA W ONKOLOGII"
 • PODSUMOWANIE SEMINARIUM "OPIEKA KOORDYNOWANA W ONKOLOGII"
 • PODSUMOWANIE SEMINARIUM "OPIEKA KOORDYNOWANA W ONKOLOGII"
 • PODSUMOWANIE SEMINARIUM "OPIEKA KOORDYNOWANA W ONKOLOGII"
 • PODSUMOWANIE SEMINARIUM "OPIEKA KOORDYNOWANA W ONKOLOGII"

©2022 Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Polityka prywatności »

Projekt i wykonanie: Net Partners