Stanowisko fundacji Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych wobec toczącej się dyskusji o miejscu i roli organizacji pacjentów w systemie ochrony zdrowia

Szybka diagnostyka i nowoczesne metody leczenia choroby nowotworowej to naturalne oczekiwanie pacjenta onkologicznego i wyzwanie dla systemu opieki zdrowotnej w każdym kraju. Idealny model terapii to łatwy dostęp  do specjalisty, podejmującego szybką i najskuteczniejszą interwencję w trosce o nasze życie oraz możliwie najlepszą jego jakość.

To wszystko wymaga dobrej organizacji całego systemu opieki zdrowotnej i rzecz jasna - kosztuje. Jeśli jednak spojrzymy na, zgodną z uznanymi standardami EBM (evidence-based medicine - medycyna oparta na dowodach)interwencję medyczną nie jak na wydatek lecz inwestycję w najważniejszą wartość społeczną jaką jest aktywne życie - wtedy okazuje się, że warto zdobyć się na taki wysiłek.

Świadomi faktu, na ile akceptowany jest już taki punkt widzenia, a ile jeszcze wyzwań przed nami  my – pacjenci organizujemy się, działamy wspólnotowo: tworzymy stowarzyszenia, fundacje, grupy wsparcia by zwiększyć możliwości oddziaływania na inne podmioty odpowiedzialne za stan służby zdrowia, czy w niej działające, w imię szeroko pojętej „walki o  najważniejsze prawa”.

Jedną z takich organizacji jest Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych.

Rozpoznawanie problemów z jakimi borykają się pacjenci onkologiczni i rozwiązywanie ich w dialogu z powołanymi organami to jedno z ważniejszych wyzwań i jedno z najtrudniejszych.

Naturalnym partnerem naszych starań od zawsze są dziennikarze, których uważność dla losu osoby zmagającej się z kryzysem zdrowia, tak poważnym jak choroba nowotworowa - wysoko cenimy.

Jesteśmy wdzięczni za każdy sygnał o konieczności podjęcia jeszcze większych wysiłków tak ze strony służb medycznych, decydentów, jak i przez nas samych.

Przywołane podczas poniedziałkowej (27.06.2022 r.) senackiej komisji niepokojące sygnały o sytuacji chorych z nowotworami układu krwiotwórczego spowodowały, że Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych podjęła decyzję o spotkaniu w trybie pilnym z przedstawicielami organizacji zrzeszających tę grupę chorych, by rzetelnie ocenić aktualną sytuację i w porozumieniu ze środowiskiem hematoonkologów, wypracować rekomendacje dla decydentów.

©2022 Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Polityka prywatności »

Projekt i wykonanie: Net Partners