LIPCOWA LISTA LEKÓW REFUNDOWANYCH 2022

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 lipca 2022 r.

Z pełną treścią można zapoznać się tutaj: https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-ktory-wejdzie-w-zycie-1-lipca-2022-r

Na najnowszej liście leków refundowanych, która wejdzie w życie 1 lipca 2022 r., dla 243 pozycji w obwieszczeniu spadnie dopłata pacjenta spadnie, w przypadku 449 pozycji wzrośnie.

Tym razem resort zdrowia przygotował też podsuwanie zmian w pierwszym półroczu 2022 roku. W I połowie 2022 r. refundacją objęto 46 nowych cząsteczko-wskazań.

Na lipcowej liście pojawiły się nowe programy lekowe w chorobach rzadkich, w tym w hematoonkologii. Znalazła się na niej długo wyczekiwana przez pacjentów, ich rodziny oraz lekarzy terapia stosowana w leczeniu mielofibrozy pierwotnej lub wtórnej  w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej, tj. fedratynib. Wiceminister Zdrowia Maciej Miłkowski, uznał refundację fedratynibu za jedną z najważniejszych zmian, jakie lipcowa lista wprowadziła w dziedzinie onkologii.

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Sacha, kierownik Katedry i Kliniki Hematologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, który stosował fedratynib w ramach RDTL wskazuje na jego bardzo dużą wartość terapeutyczną w leczeniu pacjentów chorych na mielofibrozę, u których ruksolitynib przestaje działać, a to niestety dotyczy sporej liczby chorych: - Gdybyśmy nie mieli możliwości zastosowania fedratynibu, to badania mówią o tym, że średnie przeżycie takiego pacjenta niestety ograniczone jest do około 14 miesięcy. Fedratynib jest tu w stanie znakomicie to leczenie wydłużyć. Ten lek tę chorobę leczy – podkreśla prof. Sacha. Wg prof. Tomasza Sachy mielofibroza jest najbardziej uciążliwą dla pacjentów i charakteryzującą się najgorszą jakością życia spośród chorób mieloproliferacyjnych.

Opisując sytuację pacjentów chorych na mielofibrozę Katarzyna Lisowska, liderka Stowarzyszenia Hematoonkologiczni zwróciła uwagę na fakt niskiej świadomości dotyczącej tej choroby, która przekłada się na ograniczone możliwości leczenia. - Nasi pacjenci chorzy na mielofibrozę wskazują również na problemy z brakiem koordynacji między lekarzami. Skarżą się także na to, że lekarze nie informują ich o dostępnym programie lekowym, możliwości kwalifikacji, czy też powodach zaprzestania leczenia - wskazała Katarzyna Lisowska.

Podsumowując lipcową listę leków refundowanych, z najistotniejszych, nowych refundacji w onkologii, na liście znalazły się:

Inrebic (fedratynib) - B.81. - LECZENIE MIELOFIBROZY PIERWOTNEJ ORAZ MIELOFIBROZY WTÓRNEJ W PRZEBIEGU CZERWIENICY PRAWDZIWEJ NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ (ICD-10: D47.1) - Leczenie fedratynibem chorych na mielofibrozę pierwotną lub mielofibrozę wtórną w przebiegu czerwienicy prawdziwej lub nadpłytkowości samoistnej, którzy nie byli wcześniej leczeni inhibitorami kinazy janusowej lub byli wcześniej leczeni ruksolitynibem. (Choroba rzadka).

Revlimid – (lenalidomid) - B.93. - LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI ROZLANE Z DUŻYCH KOMÓREK B ORAZ INNE CHŁONIAKI B-KOMÓRKOWE (ICD-10: C83, C85) - Leczenie lenalidomidem dorosłych chorych na opornego lub nawrotowego chłoniaka z komórek płaszcza (ICD-10: C85.7). (Choroba rzadka).

Sylvant – (siltuksimab) - B. 131. - LECZENIE PACJENTÓW Z IDIOPATYCZNĄ WIELOOGNISKOWĄ CHOROBĄ CASTLEMANA (ICD-10: D47.7) - Leczenie pacjentów z wieloogniskową chorobą Castlemana w wieku powyżej 18 lat, których choroba nie jest związana z infekcją wirusami HIV oraz HHV-8. Pierwsza refundowana terapia w tej rzadkiej chorobie. (Choroba rzadka).

Prevymis – (letermowir)- B.132 - STOSOWANIE LETERMOWIRU W CELU ZAPOBIEGANIA REAKTYWACJI CYTOMEGALOWIRUSA (CMV) I ROZWOJOWI CHOROBY U DOROSŁYCH, SEROPOZYTYWNYCH WZGLĘDEM CMV PACJENTÓW, KTÓRZY BYLI PODDANI ZABIEGOWI PRZESZCZEPIENIA ALLOGENICZNYCH KRWIOTWÓRCZYCH KOMÓREK MACIERZYSTYCH (ICD-10: C81, C82, C83, C84, C85, C88, C90, C91, C92, C93, C94, C95, C96, C45, D46, D47, D56, D57, D58, D61, D75, D80, D81, D82, D84) - Lek stosowany w profilaktyce reaktywacji cytomegalowirusa u pacjentów po allogenicznym przeszczepie krwiotwórczych komórek macierzystych.

Xgeva – (denosumab) - B.134 - ZAPOBIEGANIE POWIKŁANIOM KOSTNYM U DOROSŁYCH PACJENTÓW Z ZAAWANSOWANYM PROCESEM NOWOTWOROWYM OBEJMUJĄCYM KOŚCI Z ZASTOSOWANIEM DENOSUMABU (ICD-10: C18, C19, C20, C34, C50, C61, C64, C67, C79.5, C90.0) - Zapobieganie powikłaniom kostnym u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym obejmującym kości, tj. z przerzutami do kości guzów litych w przypadku nietolerancji lub przeciwskazań do zastosowania bisfosfonianów oraz pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym.

 

Źródło: RynekZdrowia.plHematoonkologia.plCowZdrowiu.pl

©2022 Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Polityka prywatności »

Projekt i wykonanie: Net Partners