WRZEŚNIOWA LISTA LEKÓW REFUNDOWANYCH 2022

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 września 2022 r.

Na najnowszej liście leków refundowanych, która wejdzie w życie 1 września 2022 r., pojawiło się nowe wskazanie dla grupy chorych na płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi:

  • pembrolizumab (B. 52) - objęcie refundacją w pierwszej linii terapii płaskonabłonkowego raka jamy ustnej, gardła lub krtani substancji czynnej pembrolizumab w monoterapii lub terapii łączonej z chemioterapią u pacjentów z ekspresją CPS ≥ 1.

Oraz nowe leki dla chorych na ostrą białaczkę szpikową:

  • gilterytynib (B.114) leczenie gilterytynibem dorosłych chorych na oporną lub nawrotową ostrą białaczkę szpikową FLT3+
  • gemtuzumab ozogamycyny (B.114) - leczenie gemtuzumabem ozogamycyny w skojarzeniu z daunorubicynącytarabiną chorych w wieku 15 lat i powyżej na nowo rozpoznaną ostrą białaczkę szpikową występującą de novo, kwalifikujących się do intensywnej chemioterapii indukującej)
  • wenetoklaks (B.114) - leczenie wenetoklaksem w skojarzeniu z azacytydyną dorosłych chorych na nowo rozpoznaną ostrą białaczkę szpikową występującą de novo lub wtórną, niekwalifikujących się do intensywnej chemioterapii.

Wprowadzone nowe refundacje leków to dobra wiadomość dla pacjentów z ostrą białaczką szpikową, dla których zaakceptowano wnioski aż o trzy nowe leki. Tym samym ich ścieżka leczenia ulegnie zmianie.

Z pełną treścią dokumentu można zapoznać się TUTAJ

 

Źródło: www.gov.pl

©2023 Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Polityka prywatności »

Projekt i wykonanie: Net Partners