O nas / Warsztaty z zakresu zarządzania projektami dla liderów NGO, Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, 13-14.X.2012,

« powrót

Publikujemy zdjęcia z I części Warsztatów z zakresu zarządzania projektami dla liderów organizacji pacjentów zrzeszonych w PKOPO, które zorganizowała Akademia Leona Koźmińskiego w partnerstwie z Polską Koalicją Organizacji Pacjentów Onkologicznych oraz Novartis Oncology. Warsztaty mają charakter praktyczny, a poprowadzili je absolwenci tej renomowanej uczelni wyższej, którzy podzielili się swoim wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Warsztaty odbywają się w cyklu 3 weekendowych spotkań. Tematem pierwszego spotkania były podstawy finansów i rachunkowości. Zajęcia poprowadził Błażej Podgórski – absolwent kierunku Finanse i Bankowość w Akademii Leona Koźmińskiego, asystent w Katedrze Finansów ALK i współpracownik firmy DCF Consulting Sp. z o.o. Autor i współautor kilku podręczników z zakresu finansów. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z takimi zagadnieniami, jak podstawowe zagadnienia z zakresu finansów, rachunkowości i ekonomii, metody porównania opłacalności finansowania różnymi źródłami, planowanie i prognozowanie finansowe. Drugi dzień warsztatów poprowadził Robert Kawałko – współtwórca i pierwszy prezes Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu, które działa dla dobra wspólnego przez rozwój skutecznego i etycznego fundraisingu. Vice prezydent European Fundraising Association. Warsztaty z fundraisingu zostały wyjątkowo entuzjastycznie przyjęte przez liderów NGO. Warsztat uczył zasad profesjonalnego budowania relacji z darczyńcami, inwestowania kapitału ludzkiego, społecznego i finansowego w rozwój organizacji. Zostały poruszone zagadnienia takie, jak miejsce fundraisingu w organizacji – jak zdobywanie funduszy przekształciło się w ważny obszar zarządzania, fundraising w zawód, misja i wizja organizacji – jak zamienić je w fundamenty stabilności finansowej organizacji, specyfika pracy i komunikacji z darczyńcami indywidualnymi – co decyduje o sukcesie próśb, jak radzić sobie z odmową, rola wizerunku w budowaniu kapitału społecznego organizacji, kodeks etyczny fundraisera i wiele innych. Kolejne 2 weekendowe spotkania poświęcone będą: - Budowaniu zespołu i efektywnej komunikacji w zespole - Pozyskiwaniu dodatkowych środków finansowych na projekty - Zarządzaniu projektami.

« powrót

Głos pacjenta

Głos pacjenta onkologicznego

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje, wpisz e-mail

Zostań darczyńcą

Zostań darczyńcą

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Kontakt

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
ul. Erazma Ciołka 10/112
01-402 Warszawa

tel.: +48 22 428 36 31
fax: +48 22 428 36 08
e-mail: info@pkopo.pl

policzmysie.pl

Polityka prywatności