Pacjent wykluczony

Poszukujesz informacji na temat diagnostyki, leczenia i opieki onkologicznej, czujesz się zagubiony lub wykluczony przez system opieki zdrowotnej?

JESTEŚMY PO TO, ABY CI POMÓC.

"Pacjent Wykluczony" działa od 2013 roku! Koordynatorem programu od samego początku jest Jan Salamonik

Telefony przyjmuje od 8:30 do 21:00, maile przegląda codziennie lub co 2-gi dzień. Odpowiada na nie w każdej sprawie bez względu na sytuację!

Rolą koordynatora jest kontaktowanie pacjentów lub ich opiekunów z Organizacjami Pacjentów adekwatnymi do ich choroby w celu uzyskania najaktualniejszych informacji na temat leczenia i diagnostyki. W sprawach leczenia niestandardowego (RDTL) koordynator kontaktuje się aktualnie w celach zasięgnięcia informacji z następującymi działami i departamentami NFZ: Działem Leczenia Szpitalnego , Departamentem Gospodarki Lekami, Działem Importu Docelowego, Departamentem Obrotu Lekami, a przed zmianą  z Departamentem Polityki Lekowej i Farmacji w MZ!  

 

Zadzwoń lub napisz do nas!

Koordynator Programu Pacjent Wykluczony:

Jan Salamonik
tel. 668 499 064
e-mail: jansalamonik@interia.pl

Biuro Programu:

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych:
e-mail: info@pkopo.pl
www.pkopo.pl

©2022 Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Polityka prywatności »

Projekt i wykonanie: Net Partners