II FORUM ORGANIZACJI PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH ,,ROK 2013 ROKIEM ZMIAN W POLSKIEJ ONKOLOGII''

W przeddzień Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem 23 maja 2013 r. w Pałacu Prymasowskim w Warszawie odbyło się II FORUM ORGANIZACJI PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH pod wiodącym hasłem „Rok 2013 rokiem zmian w polskiej onkologii”. II FORUM zgromadziło przedstawicieli wszystkich aktywnie działających organizacji pacjentów, których dotknęła choroba nowotworowa, ekspertów systemu opieki zdrowotnej, towarzystw naukowych, parlamentarnych komisji zdrowia i instytucji rządowych. Wśród nich patronów wydarzenia: Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Polska Unia Onkologii i Instytut Spraw Publicznych.

Poprawa systemu opieki onkologicznej w Polsce, zapewnienie dostępu do nowoczesnego leczenia i wysokiej jakości diagnostyki, to wspólne cele i zadania środowiska skupionego wokół chorego na nowotwór. Głos pacjenta reprezentują stowarzyszenia i organizacje, które w ubiegłym roku 26 kwietnia w Warszawie spotkały się na I Forum Organizacji Pacjentów Onkologicznych po to, aby po raz pierwszy razem sformułować swoje potrzeby i właściwie je zaadresować. 13 organizacji pacjentów wystąpiło do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego, Premiera Polskiego Rządu Pana Donalda Tuska oraz do Ministra Zdrowia Pana Bartosza Arłukowicza z apelem o ustanowienie walki z chorobami nowotworowymi bezwzględnym priorytetem polskiego rządu w ramach prowadzonej polityki zdrowotnej. Ważnym plonem I Forum Organizacji Pacjentów Onkologicznych było także wypracowanie 12 postulatów sygnalizujących te obszary, które według pacjentów są kluczowe dla osiągnięcia najwyższej jakości opieki onkologicznej.

 

 

Minister Zdrowia ogłosił rok 2013, rokiem zmian w polskiej onkologii, co wśród pacjentów spotkało się ze zrozumiałym zainteresowaniem i nadzieją.

My – pacjenci mówimy o życiu i jego ratowaniu. Nas interesuje podjęcie jak najszybciej działań pozytywnie zmieniających efektywność polskiego systemu opieki onkologicznej, tak aby śmiertelność malała, a  pacjent miał zaufanie do oferowanych terapii. Mamy przykład takiego sukcesu w  polskiej polityce zdrowotnej. To jest kardiologia – mówi Szymon Chrostowski, wiceprzewodniczący PKOPO.

Przyjęty priorytet i determinacja w jego utrzymaniu spowodowały m.in. zmniejszenie szpitalnej śmiertelności okołozawałowej o 46%. Teraz polska kardiologia ma renomę europejską, a onkologia ciągle pozostaje w europejskim ogonie. To może i musi być zmienione. Tego domagają się pacjenci i tego domaga się społeczeństwo. Jak pokazuje przeprowadzone w lutym 2012 r. badanie IPSOS „ Rak – priorytet publiczny?”, leczenie chorób nowotworowych jest zdecydowanym priorytetem społecznym. Opinia publiczna oczekuje od rządzących decyzji, które istotnie poprawią warunki terapii i  zwiększą szanse chorych na uratowanie, czy przedłużenie życia.

 

Czas na Onkologię – wspólna sprawa

II Forum Organizacji Pacjentów Onkologicznych to głos chorych, którzy chcą zająć stanowisko w sprawach, które dotyczą bezpośrednio ich sytuacji. W sposób szczególny inicjatywa PKOPO wpisuje się działania Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, które w 2011 roku zainicjowało dyskusję na temat działań na rzecz poprawy wyników leczenia nowotworów w Polsce. Dyskusja ta angażuje szerokie środowisko onkologiczne, zwłaszcza lekarzy-onkologów i  ekspertów ochrony zdrowia, ale także przedstawicieli organizacji pacjentów. Jej efektem jest kilka monografii, naukowych doniesień jak również debat programowych na temat potrzeby i kształtu całościowej strategii dla onkologii w Polsce.

Dochodzimy do momentu, w którym możemy programowo działać dla dobra pacjenta. W  gronie znakomitych ekspertów przygotowaliśmy rozwiązania dla onkologii mieszczące się w granicach możliwości Polski. Dzięki odpowiednim zmianom organizacyjnym, nawet mając do dyspozycji obecne środki, można byłoby uzyskać lepsze wyniki leczenia raka. Liczymy tym samym na otwartość ze strony rządu i chęć wdrażania opracowanej strategii – mówi prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem, Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

 

Europejski Tydzień Walki z Rakiem

Do wdrażania konkretnych rozwiązań nawołuje również Komisja Europejska, zobowiązując państwa członkowskie UE do opracowania do końca 2013 roku planów walki z  rakiem, których celem jest zmniejszenie śmiertelności związanej z  nowotworami o 15% do 2020 roku oraz o 70% nierówności w dostępie do terapii. Włączając się w inicjatywy europejskie, organizatorzy II Forum zaprosili wszystkie aktywne organizacje pacjentów do zaproponowania działań edukacyjnych w ramach Europejskiego Tygodnia Walki z  Rakiem, inicjatywy Stowarzyszenia Europejskich Organizacji do Walki z Rakiem (Association of European Cancer Leagues) oraz Europejskiego Partnerstwa w Walce z Rakiem (European Partnership for Action Against Cancer – EPAAC). W odpowiedzi na potrzebę edukacji społecznej, w dniach 25-31 maja, w  kilku miastach Polski odbyły się akcje profilaktyczne skierowane zarówno do pacjentów onkologicznych, ich rodzin, jak również szerokiej opinii publicznej.

 

II FORUM rozpoczął prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem wystąpieniem Czas na onkologię – wspólna sprawa. Konferencja przebiegała w czterech blokach tematycznych, które po wystąpieniach referentów kończyły się sesją pytań i odpowiedzi.

 1. Poprawa standardów i dostępu do leczenia Magdalena Kręczkowska – prezes Fundacji Onkologicznej DUM SPIRO- -SPERO, dr Jerzy Gryglewicz z Uczelni Łazarskiego

2. Zagubienie pacjenta w systemie – optymalna organizacja opieki onkologicznej dr Dariusz Godlewski – dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, dr n. med. Adam Kozierkiewicz – ekspert ds. ochrony zdrowia

3. Co zamiast chemioterapii niestandardowej Szymon Chrostowski – prezes Fundacji „Wygrajmy Zdrowie”, wiceprezes PKPO, mec. Paulina Kieszkowska-Knapik – współzałożycielka Fundacji „Lege Pharmaciae”, kancelaria Baker&McKanzie

4. Jakość życia w chorobie nowotworowej Bartosz Poliński – prezes Fundacji Onkologicznej Osób Młodych „Alivia”, dr n. med. Mariola Kosowicz – kierownik Poradni Psychoonkologii centrum Onkologii-Instytut w Warszawie.

W  posumowaniu II Forum Krystyna Wechmann prezes Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”, wiceprezes PKOPO omówiła przykłady i  możliwości działań w  ramach Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem w Polsce.

 

 

GPO 5/2013

 

 

 

©2024 Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Polityka prywatności »

Projekt i wykonanie: Net Partners