Ogłoszenia

Ogłoszenie z dnia 24 maja 2024 r.

 
Zapytanie ofertowe 

Numer zamówienia: 1/CZASOPISMA/2024 z dnia 24 maja 2023 r.

Zapytanie ofertowe na druk oraz kolportaż czasopisma pt. „Głos Pacjenta Onkologicznego” w ramach projektu „Głos Pacjenta Onkologicznego: wspólna droga do zdrowia” realizowanego ze środków PFRON, łącznie zlecenie obejmuje 4 numery wydawnictwa. 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

***

 

***

Protokół z przeprowadzonego wyboru ofert z dnia 5.06.2023 r. 

 
 W wyniku dokonanego przez Zamawiającego rozpoznania cenowego, prowadzonego w celu realizacji zamówienia na: druk i kolportaż czasopisma pt. „Głos Pacjenta Onkologicznego”, w ramach projektu „Głos Pacjenta Onkologicznego - informacja, edukacja, rehabilitacja i wsparcie” realizowanego ze środków PFRON
 
 
***
 

Ogłoszenie z dnia 24 kwietnia 2023 r.

 
Zapytanie ofertowe 

Numer zamówienia: 1/CZASOPISMA/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Zapytanie ofertowe na druk oraz kolportaż czasopisma pt. „Głos Pacjenta Onkologicznego” w ramach projektu „Głos Pacjenta Onkologicznego - informacja, edukacja, rehabilitacja i wsparcie” realizowanego ze środków PFRON, łącznie zlecenie obejmuje 4 numery wydawnictwa. 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

***

Protokół z przeprowadzonego wyboru ofert z dnia 1.06.2022 r. 

 
 W wyniku dokonanego przez Zamawiającego rozpoznania cenowego, prowadzonego w celu realizacji zamówienia na: druk i kolportaż czasopisma pt. „Głos Pacjenta Onkologicznego”, w ramach projektu „Głos Pacjenta Onkologicznego - informacja, edukacja, rehabilitacja i wsparcie” realizowanego ze środków PFRON
 
 
***
 

Ogłoszenie z dnia 19 kwietnia 2022 r.

 
Zapytanie ofertowe 

Numer zamówienia: 1/CZASOPISMA/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r.

Zapytanie ofertowe na druk oraz kolportaż czasopisma pt. „Głos Pacjenta Onkologicznego” w ramach projektu „Głos Pacjenta Onkologicznego - informacja, edukacja, rehabilitacja i wsparcie” realizowanego ze środków PFRON, łącznie zlecenie obejmuje 4 numery wydawnictwa. 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

***

Protokół z przeprowadzonego wyboru ofert z dnia 5.05.2021 r. 

 
 W wyniku dokonanego przez Zamawiającego rozpoznania cenowego, prowadzonego w celu realizacji zamówienia na: druk i kolportaż czasopisma pt. „Głos Pacjenta Onkologicznego”, w ramach projektu „Głos Pacjenta Onkologicznego - informacja, edukacja, rehabilitacja i wsparcie” realizowanego ze środków PFRON
 
 
***
 

Ogłoszenie z dnia 5 kwietnia 2021 r.

 
Zapytanie ofertowe 

Numer zamówienia: 1/CZASOPISMA/2021 z dnia 5 kwietnia 2021 r.

Zapytanie ofertowe na druk oraz kolportaż czasopisma pt. „Głos Pacjenta Onkologicznego” w ramach projektu „Głos Pacjenta Onkologicznego - informacja, edukacja, rehabilitacja i wsparcie” realizowanego ze środków PFRON, łącznie zlecenie obejmuje 4 numery wydawnictwa. 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

***

Protokół z przeprowadzonego wyboru ofert z dnia 21.01.2020 r. 

 
 W wyniku dokonanego przez Zamawiającego rozpoznania cenowego, prowadzonego w celu realizacji zamówienia na: druk i kolportaż czasopisma pt. „Głos Pacjenta Onkologicznego”, w ramach projektu „Głos Pacjenta Onkologicznego - informacja, edukacja, rehabilitacja i wsparcie” realizowanego ze środków PFRON
 
 
***
 

Ogłoszenie z dnia 19 grudnia 2019 r.

 
Zapytanie ofertowe 

Numer zamówienia: 2/CZASOPISMA/2019 z dnia 19 grudnia 2019r.

Zapytanie ofertowe na druk oraz kolportaż czasopisma pt. „Głos Pacjenta Onkologicznego” w ramach projektu „Głos Pacjenta Onkologicznego - informacja, edukacja, rehabilitacja i wsparcie” realizowanego ze środków PFRON, łącznie zlecenie obejmuje 6  numerów wydawnictwa w roku. 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

***

Protokół z przeprowadzonego wyboru ofert z dnia 22.01.2019 r. 

 
 W wyniku dokonanego przez Zamawiającego rozpoznania cenowego, prowadzonego w celu realizacji zamówienia na: druk i kolportaż czasopisma pt. „Głos Pacjenta Onkologicznego”, w ramach projektu „Głos Pacjenta Onkologicznego - informacja, edukacja, rehabilitacja i wsparcie” realizowanego ze środków PFRON
 
 
***
 
Zapytanie ofertowe 

Numer zamówienia: 1/CZASOPISMA/2019 z dnia 3 stycznia 2019r.

Zapytanie ofertowe na druk oraz kolportaż czasopisma pt. „Głos Pacjenta Onkologicznego” w ramach projektu „Głos Pacjenta Onkologicznego - informacja, edukacja, rehabilitacja i wsparcie” realizowanego ze środków PFRON, łącznie zlecenie obejmuje 6  numerów wydawnictwa w roku. 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

***

Protokół z przeprowadzonego wyboru ofert z dnia 22.01.2018 r. 

 
 W wyniku dokonanego przez Zamawiającego rozpoznania cenowego, prowadzonego w celu realizacji zamówienia na: druk i kolportaż czasopisma pt. „Głos Pacjenta Onkologicznego”, w ramach projektu „Głos Pacjenta Onkologicznego - informacja, edukacja, rehabilitacja i wsparcie” realizowanego ze środków PFRON
 
 
***
 
Zapytanie ofertowe 

Numer zamówienia: 1/CZASOPISMA/2018 z dnia 10 stycznia 2018r.

Zapytanie ofertowe na druk oraz kolportaż czasopisma pt. „Głos Pacjenta Onkologicznego” w ramach projektu „Głos Pacjenta Onkologicznego - informacja, edukacja, rehabilitacja i wsparcie” realizowanego ze środków PFRON, łącznie zlecenie obejmuje 6  numerów wydawnictwa w roku. 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

***

Protokół z przeprowadzonego wyboru ofertz dnia 10.02.2017 r. 

 
W wyniku naboru dokonanego na podstawie ogłoszenia z dnia 20 stycznia 2017 r. dokonanego przez Zamawiającego w celu realizacji zamówienia na: Ekspert ds. szkoleń w regionach dla przedstawicieli organizacji pacjenckich, Obywatele dla Zdrowia współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Umowy o dofinansowanie nr POWR.05.02.00-00-0011/16.
 
 
***
 

Ogłoszenie z dnia 20 stycznia 2017 r.

 
Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych poszukuje oferentów na realizację usługi:
 
 

***

Protokół z przeprowadzonego wyboru ofert z dnia 30.12.2016 r.

 
W wyniku naboru dokonanego na podstawie ogłoszenia z dnia 20 grudnia 2016 r. dokonanego przez Zamawiającego w celu realizacji zamówienia na: Koordynator organizacji szkoleń, Obywatele dla Zdrowia współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Umowy o dofinansowanie nr POWR.05.02.00-00-0011/16.
 
 

***

Ogłoszenie z dnia 20 grudnia 2016 r.

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych poszukuje oferentów na realizację usługi:

koordynator szkoleń regionalnych dla przedstawicieli organizacji pacjenckich
w ramach projektu „Obywatele dla Zdrowia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

***

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI 

Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/2016: usługa ekspercka w ochronie zdrowia w ramach projektu „Obywatele dla Zdrowia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Protokół z dnia 27 września 2016 r. - ogłoszenie konkursowe nr 1/2016

***

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI 

Dotyczy zapytania ofertowego nr 2/2016: usługa konsultacji przedstawicieli środowiska pacjenckiego w ramach projektu „Obywatele dla Zdrowia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Protokół z dnia 27 września 2016 r. - ogłoszenie konkursowe nr 2/2016

***

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2016

15 września 2016 r.

Zapytanie ofertowe na usługę ekspercką w ochronie zdrowia w ramach projektu „Obywatele dla Zdrowia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie konkursowe nr 1 / 2016 Usługi eksperckie

Załącznik nr 1,2,3,4

***

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2016

15 września 2016 r.

Zapytanie ofertowe na usługę konsultacji przedstawicieli środowiska pacjenkiego w ramach projektu „Obywatele dla Zdrowia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie konkursowe nr 2 / 2016 Konsultacje pacjenckie

Załączniki nr 1,2,3

©2024 Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Polityka prywatności »

Projekt i wykonanie: Net Partners