Najczęściej zadawane pytania

ZAŁOŻENIE SUBKONTA

Co zrobić, aby założyć subkonto i uzyskać pomoc?

 1. Zapoznaj się z regulaminem ONKOfunduszu zamieszczonym w zakładce Regulamin.

 2. Skontaktuj się z koordynatorem ONKOfunduszu, mailowo lub telefonicznie (zakładka Kontakt), od którego dowiesz się, jak działa nasz ONKOfundusz.

 3. Wyślij na adres e-mail prośbę o założenie subkonta - krótki opis - na co chorujesz. Przedstaw cel zbiórki – np. rehabilitacja, zakup leków, koszty leczenia, czyli jakie koszty leczenia najbardziej Cię obciążają. Podaj wysokość celu zbiórki.

 4. Do wiadomości dołącz skan dokumentacji medycznej potwierdzający diagnozę onkologiczną. Może to być wynik biopsji lub wypis ze szpitala. Na końcu listu zamieść klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, dotycząca ochrony danych osobowych:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Miedziana 3A/300 – 814 Warszawa, dla celów związanych z realizacją programu ONKOFundusz zgodnie z Ustawą 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 2018, poz.1000).

  Jednocześnie oświadczam, że zostałam poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

 5. Koordynator przekaże Twoją prośbę o założenie subkonta do Zarządu Fundacji, poczekaj na decyzję i kontakt od koordynatora.

 6. Po pozytywnej decyzji Zarządu, koordynator prześle Ci dokumenty do wypełnienia, niezbędne do założenia zbiórki.

 7. Zapoznaj się z nimi, wydrukuj, podpisz dokumenty i odeślij na adres Fundacji.

 8. Równocześnie zostaniesz poproszony o przesłanie drogą mailową zdjęcia i historii choroby, które zostaną umieszczone na stronie Twojej zbiórki na stronie ONKOfunduszu, aby odwiedzający portal wiedzieli, jak Ci pomóc. Jeśli masz trudność z opisaniem swojej historii, koordynator pomoże Ci przy jej zredagowaniu.

 9. Po otrzymaniu podpisanych dokumentów przez Fundację i utworzenia zbiórki na stronie, jesteś już naszym podopiecznym.

 10. Wesprzemy Cię, refundując koszty określone w porozumieniu. Otoczymy Cię opieką koordynatora podczas trwania zbiórki.


 

ŚRODKI NA SUBKONCIE

Jakie środki mogą wpływać na moje subkonto?

Na subkonto mogą wpływać:

 1. Darowizny. Można kliknąć wybraną kwotę (10, 20, 50 czy 100 zł) lub wpłacić inną, dowolną kwotę poprzez system PayU lub przelew.

 2. Wpłaty z 1% podatku.

Od kiedy, od założenia subkonta, mogę skorzystać z refundacji obciążających mnie wydatków związanymi z moją chorobą?

Z refundacji przedstawionych, poniesionych kosztów, podopieczny może skorzystać wtedy, kiedy na subkoncie pojawią się środki.

W jaki sposób otrzymam refundację moich wydatków?

Na podstawie faktur wystawionych na imię i nazwisko podopiecznego i zestawienia wydatków, bądź jeśli umowa została zawarta z osobą upoważnioną do reprezentacji chorego, faktur na imię i nazwisko os. Bliskiej. Możemy wypłacać środki do wysokości środków dostępnych na subkoncie. Jeśli takie zestawienie opiewa na wyższą kwotę, to wypłacamy tyle ile jest na subkoncie, a dalszą kwotę refundujemy w momencie kiedy to będzie możliwe.

Jakie wydatki mogą zostać zrefundowane przez ONKOfundusz?

W ramach ONKOfunduszu możemy zrefundować wydatki związane z chorobą onkologiczną, gdzie celem zbiórki może być:

 • zakup leków - zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, czyli leki, których skuteczność udowodniono w badaniach klinicznych oraz zalecane są przez towarzystwa naukowe, lekarzy, ośrodki szpitalne, ale nie są refundowane w naszym kraju,

 • koszty nierefundowanych kosztów operacji, zabiegów, terapii onkologicznej stosowanej przez szpital itp. służących ratowaniu życia i zdrowia, zalecanych przez towarzystwa naukowe, lekarzy, ośrodki szpitalne, ale które nie są refundowane w naszym kraju,

 • zakup protez w wyniku amputacji,

 • zakup specjalistycznego obuwia (medycznego czy ortopedycznego), środków pomocy ortopedycznej,

 • koszty rehabilitacji,

 • koszty dojazdów komunikacją kolejową lub samochodową Podopiecznego oraz Opiekuna w obie strony. Przedstawione wydatki (bilety, rachunki za paliwo) muszą być związane z pobytem w szpitalu, terapią onkologiczną lub wizytą u lekarza, opisane na odwrocie ze wskazaniem celu wyjazdu,

 • koszty dożywiania medycznego,

 • zakup specjalistycznego wyposażenia pokoju podopiecznego (w myśl pokonania barier architektonicznych).

Ważne:

Nie refundujemy tzw. leczenia alternatywnego: substancji, leków, badań, leczenia, które nie posiadają potwierdzenia skuteczności w badaniach klinicznych lub nie są określone jako powszechnie stosowane oraz nie są stosowane i zalecane przez lekarzy, towarzystwa naukowe, ośrodki szpitalne.


 

WPŁATY 1% PODATKU

Jak powinna być wypełniona deklaracja podatkowa, aby 1% trafił na moje subkonto?

Aby przekazać 1% podatku na konkretną osobę, należy w odpowiedniej rubryce w deklaracji PIT wpisać numer KRS 0000333981 oraz w polu cel szczegółowy umieścić imię i nazwisko podopiecznego.

Kiedy mogę spodziewać się zaksięgowania wpłat z 1% podatku?

Organizacje pożytku publicznego, w tym fundacje otrzymują szczegółowy wykaz wpłat na rzecz podopiecznych od Urzędu Skarbowego zazwyczaj na początku października. Wtedy Fundacja może rozpocząć księgowanie poszczególnych wpłat na subkontach podopiecznych. Następnie podopieczny może dowiedzieć się, w jakiej wysokości wpłynęły środki na jego subkonto. Jeśli jest potrzeba rozliczenia nowych wydatków, może przesłać na adres Fundacji faktury do rozliczenia. Suma zgromadzonych darowizn oraz wpłat z 1% podatku stanowią jedną, wspólną kwotę środków do wykorzystania przez podopiecznego na określony w porozumieniu cel.

 

DAROWIZNY

W jaki sposób mogę apelować o wpłat darowizn na moje subkonto?

Status podopiecznego ONKOfunduszu to utworzona zbiórka na stronie internetowej, dzięki której podopieczny oraz użytkownicy portalu mogą na bieżąco monitorować postępy zbiórki i aktywizować znajomych do przyłączenia się do grona wpłacających, poprzez udostępnienia na social mediach.

Czy Fundacja pomoże mi w promowaniu mojej zbiórki i w jaki sposób?

Na początku każdego roku przystępujemy do akcji ulotkowej. Każdy z naszych podopiecznych, otrzymuje ulotki przedstawiające jego historię choroby i cel zbiórki, które będzie mógł sam i przy pomocy swoich bliskich oraz przyjaciół dystrybuować.

Zapewniamy naszym podopiecznym również promocje zbiórek na kanałach społecznościowych Fundacji PKPO, w ramach której działa portal ONKOfundusz. Również w miarę możliwości podopieczny wraz z rodziną i przyjaciółmi mogą udostępniać zbiórkę za pomocą social mediów.

©2024 Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Polityka prywatności »

Projekt i wykonanie: Net Partners