III FORUM PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH ,,PACJENT ONKOLOGICZNY W PROCESIE ZMIAN SYSTEMOWYCH''

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych (PKPO) już po raz trzeci zainicjowała publiczną debatę dotyczącą sytuacji i roli pacjenta onkologicznego w systemie ochrony zdrowia. III FORUM, które odbywa się 22 maja, w przededniu Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem, tradycyjnie już gromadzi przedstawicieli wszystkich aktywnie działających organizacji pacjentów, których dotknęła choroba nowotworowa, jak również ekspertów systemu opieki zdrowotnej, towarzystw naukowych, parlamentarnych komisji zdrowia, instytucji rządowych i mediów.

Tegoroczne Forum, odbywające się pod hasłem Pacjent onkologiczny w procesie zmian systemowych, ma pokazać jak ważny jest pacjent i jego głos w toczącej się debacie na temat koniecznych reform w polskiej onkologii. Zapewnienie dostępu do nowoczesnego leczenia, wysokiej jakości diagnostyki i edukacji to obszary, które w opinii pacjentów są kluczowe.


Obywatelskie Porozumienie na Rzecz Onkologii Forum jest szczególną okazją nie tylko do zjednoczenia środowiska pacjenckiego, ale także do wymiany doświadczeń, poglądów i przedstawienia najważniejszych przedsięwzięć w obszarze onkologii. Podczas tegorocznego Forum przedstawiono inicjatywę Obywatelskiego Porozumienia na Rzecz Onkologii - Strategię dla Polskiej Onkologii na lata 2016-2025. Szymon Chrostowski, inicjator Obywatelskiego Porozumienia, wiceprezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych mówi: „Opracowaliśmy 10 propozycji zmian wraz z konkretnymi rozwiązaniami, które są najpilniejsze i kluczowe z punktu widzenia środowiska pacjentów. Zapisy zawarte w Strategii są efektem doświadczeń pacjentów w walce z ich chorobą i brakiem zgody na istniejące standardy”.
Obywatelskie Porozumienie na Rzecz Onkologii zostało powołane w sierpniu 2013 r. przez Fundację „Wygrajmy Zdrowie” oraz Instytut Praw Pacjenta, w partnerstwie projektu jest PKPO. Celem działań Porozumienia jest opracowanie optymalnych rozwiązań, które mają poprawić sytuację pacjenta onkologicznego - zwiększyć dostęp do profilaktyki, diagnostyki, czy nowoczesnego leczenia.
Działania Obywatelskiego Porozumienia na rzecz Onkologii są realizowane w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z norweskich Funduszy EOG.

Strategia dla Polskiej Onkologii na lata 2016-2025 oczami pacjentów


Celem Strategii dla Polskiej Onkologii jest podkreślenie podmiotowości pacjenta, jako ważnego partnera w procesach decyzyjnych, niezmiernie istotnych dla zdrowia i życia chorych oraz postawienie go w centrum systemu ochrony zdrowia. Doświadczenie pacjentów onkologicznych pozwoliło zdefiniować bieżące problemy oraz wypracować propozycje zmian w zakresie: profilaktyki, diagnostyki, wczesnego wykrywania nowotworów, leczenia, rehabilitacji, opieki psychologicznej, opieki paliatywnej i hospicyjnej.


Projekt Obywatelskiego Porozumienia na Rzecz Onkologii opiera się na 10 kluczowych postulatach:


1. Ograniczeniu wzrostu zachorowań na choroby nowotworowe, co wiąże się z poszerzeniem programów edukacyjnych dotyczących profilaktyki dla seniorów i gimnazjalistów (współpraca z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ministerstwem Zdrowia).
2. Zapewnieniu pacjentowi pełnej i rzetelnej informacji o chorobach nowotworowych, dostępnych metodach leczenia, wyborze świadczeniodawców oraz przysługujących mu prawach, m.in. poprzez utworzenie Ogólnopolskiego Portalu Informacyjnego dla Pacjenta Onkologicznego. Portal miałby zawierać informacje dotyczące drogi postępowania w sytuacji podejrzenia choroby nowotworowej, jak również opisywać możliwości terapeutyczno-lecznicze dla pacjentów onkologicznych. Elementem uzupełniającym byłaby infolinia. Na portalu znalazłyby się też informacje dostarczane przez NFZ o średnim czasie oczekiwania na świadczenia w poszczególnych placówkach medycznych.
3. Wzmocnieniu roli badań przesiewowych, dzięki opracowaniu programów populacyjnych dla 10 najczęściej występujących nowotworów oraz zapewnieniu dostępności do badań profilaktycznych bez konieczności posiadania skierowania lekarskiego.
4. Opracowaniu katalogu podstawowych badań diagnostycznych wykonywanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, co zwiększyłoby do nich dostęp.
5. Wprowadzeniu instytucji lekarza onkologa odpowiedzialnego za proces diagnostyki i terapii oraz wdrożeniu Karty Pacjenta Onkologicznego, w której dokumentowany byłby proces leczenia. Karta taka nadawałaby pacjentom onkologicznym status „przypadek pilny”, umożliwiając dostęp do lekarzy, czy badań poza kolejnością.
6. Wprowadzeniu rozwiązań zapewniających pacjentom równy i szybki dostęp do świadczeń z zakresu onkologii
i zdefiniowaniu maksymalnego czasu oczekiwania na świadczenie niezależnie od miejsca zamieszkania pacjenta.
7. Poprawie dostępności do nowoczesnych terapii.
8. Zapewnieniu pacjentom dostępu do kompleksowego leczenia, w szczególności uwzględniającego świadczenia
z zakresu rehabilitacji leczniczej, opieki psychologicznej, leczenia przeciwbólowego oraz opieki paliatywnej.
9. Rozwoju opieki geriatrycznej i długoterminowej ukierunkowanej na aspekty związane z chorobami nowotworowymi.
10. Wprowadzeniu Karty Oceny Satysfakcji Pacjenta Onkologicznego pozwalającej pacjentowi na ocenę jakości ośrodków, w których był hospitalizowany. Zbiorcze wyniki ankiety byłyby publikowane w domenach publicznych.
Autorzy Strategii dla Polskiej onkologii na lata 2016-2025 wierzą, że zaproponowane przez środowisko pacjentów rozwiązania zostaną wprowadzone, co ich zdaniem poprawi sytuację pacjentów onkologicznych w Polsce.

 

©2024 Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Polityka prywatności »

Projekt i wykonanie: Net Partners