VI FORUM PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH ,,WYZWANIA W ONKOLOGII''

21 marca br. w Warszawie już po raz szósty zainicjowaliśmy publiczną debatę, dotyczącą sytuacji pacjenta onkologicznego w systemie ochrony zdrowia. Podczas VI Forum odbyła się także inauguracja polskiej edycji międzynarodowego projektu ALL.CAN, którego celem jest poprawa efektywności opieki onkologicznej w Europie.

Forum Pacjentów Onkologicznych zorganizowane już po raz szósty z inicjatywy Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych połączone było z inauguracją międzynarodowego projektu ALL.CAN oraz z przedstawieniem raportu „Poprawa efektywności i  stabilności opieki onkologicznej. Rekomendacje dla Polski”. Ta europejska inicjatywa skupia specjalistów onkologów, ekspertów medycznych, polityków, przedstawicieli środowiska pacjentów oraz przemysłu medycznego. Polskę reprezentują m.in.: prof. Jacek Fijuth, prof.  Jacek Jassem, prof. Piotr Rutkowski, dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, europoseł Bolesław Piecha. Jak powiedział Szymon Chrostowski – W oparciu o wiedzę na temat sytuacji polskich pacjentów onkologicznych, podczas spotkania Polskiej Grupy Sterującej 19  października 2016  roku zostały określone pilne potrzeby w  zakresie świadczenia opieki onkologicznej. Na tej podstawie wyszczególniono pięć priorytetowych obszarów, wymagających podjęcia działań, które poprawią sytuację pacjentów w ramach dostępnych środków.

Rekomendacje w ramach projektu dotyczą:

Efektywniejszej alokacji dostępnych zasobów na opiekę onkologiczną, w tym m.in. weryfikacji koszyka świadczeń gwarantowanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz inwestowania w poprawę jakości i zakresu gromadzonych danych,

Zwiększenia roli profilaktyki pierwotnej oraz badań przesiewowych poprzez m.in. kampanie społeczne i zwiększenie zaangażowania lekarzy POZ w profilaktykę pierwotną i wtórną nowotworów,

Zapewnienia szybszego i szerszego dostępu do innowacyjnych technologii medycznych i usprawnienia leczenia w ramach compassionate use,

Uwzględnienia perspektywy pacjentów we wszystkich decyzjach związanych z  procesem planowania, wdrażania i oceny opieki onkologicznej,

Poprawy dostępu do badań klinicznych, w tym m.in. zapewnienia wsparcia instytucjonalnego dla rozwoju badań klinicznych w Polsce i stworzenie krajowego portalu informacyjnego.

Podczas tegorocznego Forum w gronie ekspertów, decydentów i pacjentów odbyły się debaty na temat: roli organizacji pacjentów w dialogu społecznym na rzecz zmian w ochronie zdrowia m.in. w nawiązaniu do projektu „Obywatele dla Zdrowia” oraz form zabezpieczenia i wsparcia pacjentów onkologicznych przez tworzenie takich społecznych platform wsparcia jak ONKOfundusz czy uświadomienie znaczenia ubezpieczenia się na wypadek choroby onkologicznej.

Współczesne wyzwania dla onkologii, które były głównym tematem VI Forum, to także nowotwór jako choroba przewlekła i wiążące się z tym nowe technologie medyczne, konieczność stałej rehabilitacji osób po chorobie nowotworowej, stworzenie prawidłowo funkcjonującego modelu orzecznictwa niepełnosprawności pacjentów onkologicznych, co umożliwi im powrót do pracy i funkcjonowanie w społeczeństwie.

Krystyna Wechmann, wiceprezes PKPO podkreśliła, że – Wyzwania dla onkologii XXI  wieku to zapewnienie kompleksowej zintegrowanej na pacjencie i jego potrzebach opieki onkologicznej. Oznacza to nie tylko dostęp do innowacyjnych terapii, ale i leczenia wspomagającego oraz wsparcia, które, jak wskazuje doświadczenie pacjentów, w 50% decydują o powodzeniu terapii onkologicznej. Omówieniu tych problemów były poświęcone panele: Leczenie wspomagające – działania niepożądane leków, opieka dietetyka klinicznego i dermatologa oraz Rola wsparcia w  terapii onkologicznej – psychoonkologia, duchowość, pomoc pacjentów i rodziny.

Do dyskusji zaproszono specjalistów z  zakresu: onkologii – prof. Dariusz Kowalski, dr  Beata Jagielska, rehabilitacji – dr Hanna Tchórzewska-Korba, dermatologii – dr Joanna Czuwara, prawa – prof. Dorota Karkowska, dr Marek Woch, Grzegorz Błażejewicz, psychologii – doc. Marzena Samardakiewicz, dr Ewa Gruszczyńska oraz ks. Kapelana – Tadeusza Bożełko, parlamentarzystów – Krzysztofa Ostrowskiego, ekspertów zdrowia publicznego – dr Małgorzatę Gałązkę-Sobotkę, a także przedstawicieli pacjentów: dr Sybillę Berwid-Wójtowicz, Katarzynę Lisowską. Zadaniem Forum było wypracowanie rekomendacji dla decydentów, w celu wdrożenia koniecznych zmian, mających zapewnić jak najlepszą, zgodną z europejskimi standardami opiekę nad pacjentem onkologicznym.

W trakcie Forum odbyła się także II edycja wręczenia „Jaskółek Nadziei” – nagród przyznawanych przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych najaktywniejszym liderom, pacjentom niosącym wsparcie innym chorym oraz osobom specjalnie zasłużonym we wspomaganiu działalności pacjentów z nowotworami. Nagrodzone zostały również najlepsze projekty/kampanie edukacyjne zrealizowane w 2016 roku o tematyce onkologicznej.

Moderatorkami VI Forum Pacjentów Onkologicznych były red. Iwona Schymalla i red. Aleksandra Rudnicka.

 

Jaskółki Nadziei 2016

Podczas VI Forum po raz drugi rozdano nagrody Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych „Jaskółki Nadziei”, przyznawane za wsparcie, niesienie nadziei oraz tworzenie dobrych wzorów i praktyk wśród polskich pacjentów onkologicznych. Nagrodę specjalną otrzymał prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski za wspieranie inicjatyw środowiska pacjentów onkologicznych, dążenie do udostępniania najnowocześniejszych metod leczenia oraz osobiste zaangażowanie w ratowanie zdrowia i życia chorych na raka.

KAMPANIA EDUKACYJNA

Nagroda główna

„ZNAMIĘ? ZNAM JE!”

Fundacja „Gwiazda Nadziei” w partnerstwie Akademii Czerniaka – Sekcji Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej:

za stworzenie atrakcyjnej propozycji szerzenia profilaktyki czerniaka wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach lekcji edukacji zdrowotnej.

Wyróżnienia:

OGÓLNOPOLSKA SPARTAKIADA AMAZONEK

Poznańskie Towarzystwo Amazonki:

za stworzenie cyklicznego, ogólnopolskiego projektu dedykowanego kobietom po raku piersi, którego celem jest zachęcanie do aktywności fizycznej oraz integracja środowiska Amazonek.

„ODWAŻNI WYGRYWAJĄ”

Fundacja „Gdyński Most Nadziei”:

za unikatowy w skali kraju projekt profilaktyki raka jąder, za szerzenie świadomości i przełamywanie tabu dotyczącego tego nowotworu, stanowiącego zagrożenie życia młodych mężczyzn.

PACJENT NIOSĄCY NADZIEJĘ

Nagroda główna

ŁUCJA WERBLIŃSKA

Federacja Stowarzyszeń „Amazonki”:

za obdarzanie chorych z rakiem piersi ciepłem, optymizmem i pogodą ducha, za niesie im wsparcia i nadziei oraz za pełną oddania wieloletnią pracę na rzecz środowiska Amazonek

Wyróżnienia

MARZENA LEWANDOWSKA

Łódzka Fundacja „Kocham Życie”:

za pełną zaangażowania pracę wolontariuszki i edukatorki niosącej wiedzę i  nadzieję pacjentom z chorobami nowotworowymi. AGATA PANAS Grupa Wsparcia Stowarzyszenia do Walki z Rakiem, CO w Białymstoku: za przełamywanie tabu i stereotypów w obszarze chorób i leczenia onkologicznego, za potwierdzanie własnym przykładem i działaniem, że życie osoby z doświadczeniem choroby nowotworowej to ciągły rozwój, dążenie do osiągania kolejnych celów.

LIDER ORGANIZACJI

Nagroda główna

ŁUCJA BIELEC

Fundacja „SOS Życie”:

za wieloletnią, pełną pasji i poświęcenia pracę na rzecz chorych na nowotwory oraz za nieustający entuzjazm i konsekwencję w  szerzeniu profilaktyki chorób onkologicznych u kobiet.

Wyróżnienia

Ida Karpińska

Ogólnopolska Organizacja „Kwiat Kobiecości”:

za dziesięcioletnią pełną inwencji i rozmachu pracę na rzecz profilaktyki nowotworów sfery intymnej dla kobiet, za stworzenie wielkich medialnych kampanii adresowanych do milionów Polek w trosce o ich zdrowie.

REGINA ZALECH

Klub Amazonki w Białymstoku, Podlaska Unia Amazonek:

za wytrwałość, talent organizatorski i wieloletnie zaangażowanie w realizację misji Amazonek – wsparcie i rehabilitację kobiet z rakiem piersi oraz szerzenie profilaktyki antynowotworowej.

 

 

GPO 2/2017

Więcej o VI FPO - GPO 2017 wyd. specjalne

©2024 Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Polityka prywatności »

Projekt i wykonanie: Net Partners