PODSUMOWANIE SEMINARIUM "KOORDYNACJA W PRAKTYCE"

Przedstawiamy krótkie podsumowanie semiarium "Koorydnacja w praktyce", które odbyło się 11 maja 2022 roku.

Seminarium "Koordynacja w praktyce" odbyło się w ramach prowadzonego projektu "Znaczenie koordynacji w jakości opieki onkologicznej". Celem projektu jest poszerzenie wiedzy i wypracowanie praktycznych zaleceń w celu poprawy jakości w opiece onkologicznej poprzez koordynację w polskim systemie ochrony zdrowia.

Głównym celem jest zbadanie problemu jakości w leczeniu pacjentów i zarządzania nim poprzez koordynację opieki onkologicznej. Projekt przedstawi polskie doświadczenia i przyszłe wyzwania związane z wprowadzeniem lepszej jakości poprzez koordynację. To, czego pacjenci oczekują od opieki zdrowotnej, w porównaniu z własnymi doświadczeniami może wpływać na ich zadowolenie, które z kolei wskazuje, gdzie są największe braki. Celem koordynacji jest ułatwienie odpowiedniego i efektywnego świadczenia usługopieki zdrowotnej zarówno w ramach systemów, jak i między nimi.

Projekt prowadzony jest w ramach grantu onkologicznego MSD.

Organizatorami spotkania byli Fundacja Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Dolnośląskie Centrum Onkologii oraz HTA Consulting. Dyskusja z zaproszonymi gośćmi pozwoliła rzucić nowe światło na projekt i dalszą pracę nad jego rezultatami. 

Celem seminarium była dyskusja na temat znaczenia koordynacji w jakości opieki onkologicznej, wymianę doświadczeń i omówienie barier w koordynacji opieki onkologicznej. 

Przebieg spotkania:

 • Przywitanie zebranych gości spotkania
  Krystyna Wechmann
 • Wstęp o projekcie
  dr Magdalena Władysiuk
 • Koordynacja a jakość w opiece zdrowotnej
  Maria Libura
 • Koordynacja w Polsce
  dr Magdalena Władysiuk
 • Znaczenie koordynacji w jakości opieki onkologicznej - doświadczenia własne
  prof. dr hab. n. med. Adam Maciejczyk
 • Bariery w integracji opieki 
  dr Magdalena Władysiuk
 • Część warsztatowa i zaproszenie do dyskusji
  Joanna Filicińska-Turkiewicz

W spotkaniu udział wzięli dyrektorzy ośrodków oraz osoby bezpośrednio odpowiedzialne za koordynację opieki onkologicznej. Seminarium umożliwiło poznanie opinii jego uczestników w zakresie barier w koordynacji. Praca w grupach skupiona była na określeniu przez uczestników miejsca koordynatora na ścieżce pacjenta.

Rezultatem seminarium jest powstały ranking głównych zidentyfikowanych w toku dyskusji barier. Wśród najważniejszych brarier znalazły się kwestie współpracy, komunikacji oraz szkoleń dla lekarzy POZ oraz koordynatorów. 

Seminarium stanowi punkt wyjścia do dalszej pogłębionej dyskusji podczas kolejnego etapu pracy w projekcie tzn. podczas wywiadów z koordynatorami opieki onkologicznej.

©2022 Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Polityka prywatności »

Projekt i wykonanie: Net Partners