Stanowisko Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych do nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym

Zapraszamy do zapoznania się z treścią stanowiska Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych w sprawie nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym, które przed posiedzeniem w Sejmie 26.10.2022 r. przekazaliśmy na ręce członków sejmowej komisji zdrowia i Ministerstwa Zdrowia oraz prof. Piotra Czauderny, przewodniczącego Narodowej Rady ds. Ochrony Zdrowia.

STANOWISKO POLSKIEJ KOALICJI PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH 

DO NOWELIZACJI USTAWY O FUNDUSZU MEDYCZNYM 

 

 W imieniu Zarządu Fundacji Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych reprezentującej i wspierających pacjentów z chorobami onkologicznymi, pragniemy zgłosić nasze uwagi  i wątpliwości do zapisów projektu ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Medycznym oraz niektórych innych ustaw, skierowanego do Sejmu przez Prezydenta RP, Andrzeja Dudę.  

Doceniając działania ukierunkowane na usprawnienie instrumentu, jakim jest Fundusz Medyczny, jednocześnie z dużym niepokojem przyjęliśmy propozycję, zgodnie z którą dostępem do świadczeń gwarantowanych związanych z diagnostyką genetyczną z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub leczenia szpitalnego objęte zostaną wyłącznie dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia. 

Nie ulega wątpliwości, że każdy chory w Polsce zasługuje na możliwie najlepszą opiekę – jako organizacja pacjentów onkologicznych każdorazowo podkreślamy, że należy unikać tworzenia wszelkich administracyjnych – nie mających uzasadnienia klinicznego - barier, prowadzących do ograniczenia dostępu do świadczeń – tak z zakresu leczenia, jak i diagnostyki.  

Brak możliwości zastosowania odpowiednich narzędzi diagnostycznych – w tym  z zakresu diagnostyki genomowej, pozwalającej na precyzyjne rozpoznanie podtypu danego nowotworu - nie tylko znacząco wydłuża czas rozpoznania choroby, ale często uniemożliwia również możliwość włączenia u chorego części nowoczesnych opcji terapeutycznych. A to z kolei może mieć niepodważalny wpływ na długość i jakość życia pacjenta onkologicznego.  

Należy również wskazać, że stałe podnoszenie poziomu diagnostyki onkologicznej – m.in. dzięki zapewnianiu dostępu do coraz to nowych świadczeń, jak np. diagnostyka genomowa - może w długiej perspektywie doprowadzić do bardziej efektywnego wydatkowania środków, co pozwoli obejmować niezbędną opieką kolejne, potrzebujące grupy pacjentów.  

 

 W związku z powyższym apelujemy o rozważenie wprowadzenia – w ramach procedowanej nowelizacji – dostępu do diagnostyki genetycznej także dla osób dorosłych.  

 

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

Prezes Zarządu 

Fundacji Polska Koalicja  

Pacjentów Onkologicznych 

©2024 Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Polityka prywatności »

Projekt i wykonanie: Net Partners